Więcej pieniędzy na infrastrukturę socjalną

arząd województwa zdecydował o rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie inwestycji infrastrukturę socjalną oraz o zwiększeniu puli środków dostępnych w tym konkursie z blisko 5 mln zł do ponad 8 mln zł.

Pozwoliło to na dofinansowanie dziewięciu projektów. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna).

Unijne pieniądze wsparły inwestycje w infrastrukturę:

– na rzecz integracji społecznej, przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy – wraz  z wyposażeniem;

– podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne), sprzyjających zmianom zachowań społecznych – wraz z wyposażeniem;

– socjalną, służącą świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie poprzez m.in. tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych w tym treningowych, dziennych domów pomocy (projekty muszą być zgodne z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020) – wraz z wyposażeniem.

Lista projektów do dofinansowania

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Koszt całkowity projektu
(w zł)
Kwota dofinansowania (w zł)
1. Gmina Iłowo-Osada Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski 945 270,56 757 441,59
2. Gmina Stawiguda Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom aktywności i integracji w Gminie Stawiguda 519 592,94 420 818,32
3. Gmina Rybno Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu 1 186 821,20 891 332,78
4. Gmina Orzysz Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce 461 550,26 367 694,81
5. Gmina Barczewo Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych – świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny 862 407,76 689 192,96
6. Gmina Olsztyn Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie 648 015,53 546 702,87
7. Gmina Tolkmicko Przebudowa, rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej 1 573 940,00 787 634,06
8. Gmina Kurzętnik Aktywna Świetlica 166 437,83 98 278,82
9. Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej
w Olsztynie
Dostosowanie pomieszczeń plebanii na centrum aktywności lokalnej i młodzieżowe studio nagrań 1 818 171,06 1 470 900,39
Suma 8 182 207,14 6 029 996,60


Poprzedni artykułKonkurs dla rolników
Następny artykułKoronawirus: żłobki i placówki wsparcia nadal nieczynne
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze