CRR- IP w Braniewie po raz kolejny wspiera przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II”

Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie-Inkubator Przedsiębiorczości w 2020 roku za inkubuje kolejnych 20 przedsiębiorstw w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Inkubator w Braniewie 10 grudnia 2019 roku zakończył nabór uzupełniający do projektu: „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II”. Jeszcze w tym roku ukaże się lista przedsiębiorców, którzy od stycznia 2020 wezmą udział w przedsięwzięciu.

Projekt: „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” opiera się na pięciu głównych filarach, które reprezentują rodzaj wsparcia przewidzianego dla „raczkujących firm”. Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w zakresie:

  • powierzchni biurowej,
  • usług księgowych i prawnych,
  • doradztwa indywidualnego,
  • szkoleń
  • promocji i usług ICT.

Odnosząc się do nazwy projektu, kluczowym pojęciem staje się: „Indywidualny Program Inkubacji”. Nowo powstałe przedsiębiorstwa z województwa warmińsko mazurskiego w ramach pięciu głównych filarów projektu otrzymają wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Ideą projektu, było stworzenie warunków dla rozwoju młodych przedsiębiorców w najtrudniejszym dla nich okresie, jakim są początki funkcjonowania.

Autorzy projektu postawili sobie za cel, stworzyć warunki oraz otoczenie dla rozwoju biznesu skrojone na miarę uczestników programu.

W projekcie zidentyfikowano główne obszary, które podczas pierwszych etapów prowadzenia działalności gospodarczej, stanowią podstawę funkcjonowania oraz wejście w gospodarkę wolnej konkurencji.

Co przygotował inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie dla nowych przedsiębiorców?

– udostępnienie powierzchni biurowej lub open space

– usługi prawne – porady prawne

– usługi księgowe – prowadzenie ksiąg rachunkowych w okresie trwania projektu

– doradztwo indywidualne z zakresu m.in. zarządzania strategicznego, promocji/marketingu, sprzedaży, innowacyjności w przedsiębiorstwie

– usługi szkoleniowe: program warsztatowo- szkoleniowy – rozwój kluczowych kompetencji z punktu widzenia przedsiębiorcy, networking, „Spotkania z Sukcesem”

– usługi promocji i ICT: przygotowanie identyfikacji marki, postawienie strony WWW, wydruk materiałów promocyjnych takich jak wizytówki, ulotki, roll up oraz inne materiały promocyjne, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem firmy

– wdrożenie programów CRM

– promocja w internecie

– film promocyjny przedsiębiorstwa

– promocja w mediach lokalnych

– ulepszanie technologii firmy w zakresie rozwiązań informatycznych

Nabór wniosków do projektu: „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” odbywał się w dwóch etapach. Nabór podstawowy, kolejno ogłoszony został nabór uzupełniający, który trwał do początku grudnia tego roku. Po analizie wyników, Inkubator Przedsiębiorczości ogłosi ostateczną listę przedsiębiorstw zakwalifikowanych. Wsparcie zostało skierowane do Przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, powstałych po 01.01.2018r.

Całość przedsięwzięcia odbywa się w Centrum Rozwoju Regionalnego- Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie. Jest to kluczowe, ponieważ poza wszystkimi wymienionymi benefitami, przeznaczonymi dla przedsiębiorców, które zostały przewidziane w projekcie, firmy staną się częścią ekosystemu biznesu, jaki tworzy Inkubator. To właśnie w tym miejscu zbiegają się drogi młodych i przedsiębiorczych ludzi, którzy stają przed wyzwaniem, jakim jest rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wysoko wyspecjalizowanego zaplecza merytoryczno – technicznego, które stanowi główną barierę do pokonania na etapie decyzyjnym tychże ludzi. Przedsiębiorstwa wspólnie mogą rozwijać się pod „parasolem” Inkubatora Przedsiębiorczości.

Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Botaniczna 11 14-500 Braniewo

biuro@inkubatorbraniewo.pl

www.inkubatorbraniewo.pl

(55) 2307597


Poprzedni artykułZbigniew Ziejewski – Poseł o Wielkim Sercu
Następny artykuł10 praktycznych wskazówek dietetycznych na czas świąt!
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze