Weź udział w konkursie pn „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”

Przed nami Wielkanoc, najbardziej radosne i wiosenne święta. Nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu jest jajko, symbolizujące rodzące się życie oraz nadzieję. Tradycją stało się zdobienie jajek. W związku z tym zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”. Pisanki można wykonać w różnych technikach tradycyjnych jak również i tych nowoczesnych. Zachęcamy do szukania nowych oryginalnych sposobów tworzenia pisanek.

Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego
„Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”


Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
Termin konkursu: 15.03.2021r. do 26.03.2021r.
Adres mailowy: gok@zblewo.pl
Temat konkursu:
1. Tematyka konkursu związana jest z Wielkanocnym zwyczajem zdobienia jajek.
Cele konkursu:
1. Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek.
3. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.
4. Wyrabianie poczucia estetyki.
5. Prezentacja twórczości mieszkańców gminy.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Zblewo.
2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
3. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
4. Zdjęcie pracy plastycznej wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, należy wysłać na adres mailowy organizatora do 26.03.2021 do godz. 24:00.
W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział
w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
5. Forma i technika: przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka (jajko kurze, plastikowe, drewniane, itp., wydmuszka i inne), wielkość od kurzego do strusiego, ozdobiona dowolną techniką.
Komisja konkursowa:
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego oraz wyraz artystyczny wykonanej pracy.
3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.
Nagrody i wyróżnienia:
1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
2. I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat
3. II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat
4. III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 17 lat
Komisja może również przyznać po co najmniej 1 wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 31.03.2021
3. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
5. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim Facebooku.
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: GOK Zblewo, ul. Główna 40.
2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w niniejszym Regulaminie.
Informuje się że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

Poprzedni artykułMur, ale historia Wojska Polskiego
Następny artykułPrzed nami 18. Millennium Docs Against Gravity
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze