Zaplanujmy razem Gdynię

Na marcowej sesji Rada Miasta Gdyni zadecydowała o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego miasta Gdyni – nowego aktu prawnego w gminnym systemie planowania przestrzennego. W proces jego tworzenia mogą zaangażować się wszyscy zainteresowani. Trwa zbieranie wniosków. Plan ogólny docelowo zastąpi obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

Obowiązek sporządzenia planu ogólnego wynika z reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego wprowadzonej przez ustawodawcę we wrześniu 2023 r. Będzie on aktem prawa miejscowego wiążącym zarówno przy sporządzaniu planów miejscowych, jak i przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. W akcie tym obowiązkowo określone zostaną strefy planistyczne, a fakultatywnie można będzie wyznaczyć granice obszarów uzupełnienia zabudowy – czyli obszarów, na których dopuszczalne będzie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, oraz obszarów zabudowy śródmiejskiej, dla których wprowadzane będą dodatkowe zasady dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
W pierwszej kolejności należy uwzględnić obszary, dla których obowiązujące plany miejscowe przewidują przeznaczenie umożliwiające realizację funkcji mieszkaniowej. Nowe tereny inwestycyjne można wyznaczać, gdy rezerwy terenów wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych oraz luki w zabudowie nie zapewnią zaspokojenia przewidywanych potrzeb w zakresie zabudowy mieszkaniowej. Wskazane zostaną także tereny uzupełnienia zabudowy.

Plan ogólny sporządzony zostanie dla całego obszaru Gdyni, w proces jego tworzenia mogą zaangażować się wszyscy zainteresowani. Pierwszym etapem partycypacji społecznej, który właśnie się rozpoczął, jest zbieranie wniosków do projektu planu ogólnego. Termin składania wniosków upływa z dniem 10 maja 2024 r. 

Szczegółowe informacje o sposobach składania wniosków udostępnione są na stronie internetowej plany zagospodarowania przestrzennego – BIP UM Gdynia w zakładce Plan ogólny miasta Gdyni – https://bip.um.gdynia.pl/bppmg_pog. Wszelkich informacji udzielą także pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Wszystkich zainteresowanych sporządzaniem planu ogólnego oraz zmianami wprowadzonymi w systemie planowania przestrzennego zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się 16 i 23 kwietnia. Pierwsze spotkanie przeprowadzone zostanie online, na drugie zapraszamy do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy) przy ul. Hugo Kołłątaja 1.

Karolina Szypelt
UM Olsztyn

Poprzedni artykułO sztuce filmowej i kinie w Gdyńskim Centrum Filmowym
Następny artykułBezpłatna linia tramwajowa dedykowana akcji Pola Nadziei
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze