Święto patrona dwóch gdańskich szkół

Gdańsk. Uroczystość 4. rocznicy nadania zespołowi szkół specjalnych na Przymorzu, przy ul. Jagiellońskiej 11, imienia Pawła Adamowicza.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy od 2019 roku noszą imię Pawła Adamowicza. Co roku w obu placówkach obchodzony jest Dzień Patrona. W środę, 13 grudnia, w siedzibie przy ul. Jagiellońskiej 11 odbyła się uroczystość, podczas której upamiętniono tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska oraz zaprezentowano kapsułę czasu, która będzie mogła być otwarta dopiero w 2034 roku.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy wchodzą w skład Niepublicznego Zespół Placówek Oświatowych. Szkoła prowadzone są przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

Dzień Patrona – Pawła Adamowicza

Dzień Patrona w obu szkołach obchodzony jest co roku 13 grudnia, na pamiątkę nadania szkołom imienia Pawła Adamowicza. Stało się to w 2019 roku. W tegorocznej, 4. rocznicowej uroczystości wzięła udział Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Dokładnie za miesiąc minie 5 lat od śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Wiele razy zastanawialiśmy się jak go upamiętnić. Miałam przywilej pracować z panem prezydentem wiele lat. Patrząc na Waszą szkołę i myśląc, że nosi imię Pawła Adamowicza, sądzę iż jest to najlepszy pomnik. Wy na co dzień pracujecie ciężko, walczycie o lepszą sprawę. Sprawiacie, że czyjś los jest lepszy. Tak jak i ciężkiej pracy nie bał się prezydent Adamowicz – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Joanna Cwojdzińska, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, dodała jak ważna jest integracja osób z niepełnosprawnością. 

– Chcemy, aby nasi uczniowie byli realnie częścią środowiska i żeby byli włączeni w życie społeczne pomimo swojej niepełnosprawności. W tym dniu życzę Wam i nam wytrwałości, cierpliwości, chęci do dalszego uczenia się i rozwoju.

Z okazji tegorocznej rocznicy, a także 60-lecia PSONI, w tym roku została wykonana też kapsuła czasu. Znajdują się w niej m.in. wizytówki klas, dzisiejsza gazeta i moneta. Kapsuła może zostać ponownie otwarta w 15. rocznicę nadania imienia Pawła Adamowicza szkołom – tj. dopiero 13 grudnia 2034 roku.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza

W Niepublicznej Podstawowej Szkole Specjalnej imienia Pawła Adamowicza uczy się 65 uczniów. Szkoła dedykowana jest uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także uczniom z niepełnosprawnością sprzężoną. W szkole uczą się także dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Codzienna praca szkoły opiera się na edukacji uczniów w małych grupach, które pozwalają na autentyczne relacje nauczyciela z uczniami oraz na indywidualnych programach uczniów realizowanych przy pomocy nauczycieli, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów i psychologów. Organizacją nauki i metodami pracy umożliwiane jest uczniom wykorzystanie w pełni ich potencjału, a ważnymi sojusznikami dzieci w codziennej pracy są ich rodziny. Szkoła tworzy  środowisko do skutecznego porozumiewania się i budowania relacji w grupie, stosownie do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów z uwzględnieniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Umożliwia się uczniom aktywność własną, odkrywanie mocnych stron i talentów. Istotny jest rozwój kompetencji i umiejętności, a szczególną uwagę poświęca się tym aspektom edukacji i terapii ucznia, które będą im przydatne po ukończeniu szkoły w dorosłości.

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Pawła Adamowicza

Szkoła została utworzona 1 września 2014 r. jako pierwsze tego typu miejsce w województwie pomorskim i uczy się tam 22 uczniów. Placówka jest trzyletnią szkołą przysposabiającą do pracy, przeznaczoną dla absolwentów szkół podstawowych specjalnych, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkołę wyróżnia bardzo zindywidualizowany program edukacji, dostosowany do potrzeb i możliwości młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Jest on wspierany intensywnymi działaniami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi. Nauczanie przysposobienia do pracy ma na celu przygotowania ucznia (zgodnie z jego możliwościami) do aktywności przez zajęcia kulinarne, prace porządkowe, biurowe i rękodzieło artystyczne.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy, oprócz typowej nauki zawodu, trenują także umiejętności społeczne:

  • funkcjonowanie w społeczeństwie i przestrzeganie ustalonych norm,
  • świadomość swoich mocnych i słabych strony z elementami autoprezentacji,
  • ciekawość świata, otwartość, aktywność, rozwijanie swoich zainteresowań,
  • świadomość posiadania takich praw i obowiązków jak inni obywatele,
  • świadomość, że ludzie mają prawo do dokonywania własnych wyborów i nikt nie może być dyskryminowany,
  • wyrażanie swojego zdania i rozwiązywanie konfliktów w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego,
  • szanowanie i otwartość na innych,
  • bycie przyjaznym wobec innych, dostrzegając potrzebę pomagania (np. uczestniczy w wolontariacie),
  • dbanie o swoje najbliższe otoczenie i środowisko naturalne.

Po ukończeniu NSPdP absolwent jest przygotowany do aktywności społecznej i zawodowej w roli pracownika lub uczestnika placówki dla dorosłych.

Inne gdańskie szkoły imienia Pawła Adamowicza

W Gdańsku imię Pawła Adamowicza nosi także Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Fundację Pozytywne Inicjatywy w partnerstwie ze wszystkimi Uczelniami Fahrenheita. To jedyna w Polsce szkoła średnia prowadzona z tak szerokim wsparciem merytorycznym uczelni wyższych.

Imię byłego prezydenta nosi także Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza. Uczelnię powołano do życia w czerwcu 2020 roku, by kształcić w połączeniu wiedzy z praktyką, rozwijając wartości takie jak otwartość na nowe idee i dialog. Wśród aktualnie realizowanych kierunków są m.in. studia MBA dyplomacja, bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną.

Marcin Szeląg
Urząd Miejski w Gdańsku
fot. www.gdansk.pl


Poprzedni artykułJuż 14 grudnia film „Wonka” premierowo w Multikinie!
Następny artykułProjekt wnętrz nowej siedziby Instytutu Kultury Miejskiej doceniony w konkursie Property Design Awards
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze