Programy społeczne i pomnik przyrody

Rada Miasta Gdańska podjęła uchwały, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2024 roku wzrosną wynagrodzenia gdańskich zawodowych opiekunów zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Rada przyjęła także Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Podczas dzisiejszej sesji przegłosowano też uchwałę w sprawie ustanowienia nowego pomnika przyrody.

Podwyżki pensji dla zawodowych rodziców zastępczych

Zgodnie z decyzją Rady Miasta, od stycznia 2024 roku wzrosną wynagrodzenia gdańskich zawodowych opiekunów zastępczych oraz osób, które prowadzą rodzinny dom dziecka. Miesięczna pensja zawodowego rodzica zastępczego wzrośnie z 4520 zł do nie mniej niż 5520 zł brutto. Rodzic zawodowy, który prowadzi pogotowie rodzinne otrzyma pensję nie niższą niż 6220 zł brutto miesięcznie (wzrost z 5220 zł brutto). Z kolei wynagrodzenie osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka wzrośnie z 5120 zł do nie mniej niż 6120 zł brutto.

W zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka mają zapewnioną właściwą opiekę m.in. rodzeństwa, najmłodsi z niepełnosprawnościami oraz potrzebujący natychmiastowego wsparcia w wyniku interwencji. Wszystkie te dzieci, z różnych przyczyn, nie mogą liczyć na zainteresowanie i zaopiekowanie biologicznych rodziców.  

Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028

Rada Miasta Gdańska przyjęła także Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028. Będzie on obowiązywał od 1 stycznia przyszłego roku i został uchwalony do wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Będzie realizowany na rzecz potrzebujących mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Z pomocy mogą skorzystać rodziny, w których dochód netto na osobę nie przekracza 220 procent kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (obecnie, np. w przypadku rodziny z dziećmi ten dochód nie może przekroczyć 1320 zł netto na osobę). Z kolei rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje takie wsparcie dla rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza 200 proc. kryterium z pomocy społ. (obecnie, np. w przypadku rodziny z dziećmi ten dochód nie może przekroczyć 1200 zł netto na osobę). Gdańszczanki i gdańszczanie zainteresowani uzyskaniem wsparcia, powinni kontaktować się ze specjalistkami i specjalistami Centrów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, obsługującymi ich dzielnicę zamieszkania.

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży oraz objęcie wsparciem potrzebujących osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych, z niepełnosprawnościami i samotnych. Chodzi też o wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających uczniom spożywanie posiłków, w trakcie pobytu w niej. Przyjęcie programu daje też możliwość – w szczególnie uzasadnionych sytuacjach – przyznania posiłku dzieciom i młodzieży bez wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Możliwa jest więc natychmiastowa interwencja i udzielenie wsparcia w postaci dożywiania.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rada Miasta Gdańska jednogłośnie podjęła też uchwałę przyjmującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ma on wesprzeć działania zapobiegające używania substancji psychoaktywnych, powodować zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień i ma wpłynąć na lepsze rozwiązywanie problemów w tym zakresie. Środki na realizacje Programu (w wysokości około 22 450 000 zł rocznie), pochodzą z dochodów z tytułów wydawania zezwoleń na handel napojów alkoholowych i z opłat ze sprzedaży wybranych napojów alkoholowych. Program został przyjęty na lata 2024 – 2026.

Program realizowany będzie w trzech głównych kierunkach:

  • prewencja – działania z obszaru edukacji publicznej, szkolenia zwiększające kompetencje kadr oraz profilaktyka uzależnień ze wskazaniem na realizację i rozwój programów o potwierdzonej skuteczności. Zadania profilaktyczne skierowane są głównie do dzieci i młodzieży. W tym kierunku realizowane jest m.in.: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubów oraz świetlic profilaktycznych i socjoterapeutycznych, a także działań wpływających na zmniejszenie skali uzależnienie behawioralnych, w tym cyfrowych. W tym kierunku zaplanowano również wsparcie dla rodziców i opiekunów (Szkoły dla Rodziców).
  • interwencja – zadania z obszaru specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej, redukcji szkód, przeciwdziałania przemocy, reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dla osób uzależnionych i bliskich osób z uzależnieniem. Program zwiększa dostęp do pomocy terapeutycznej oraz zapewnia wsparcie osobom doświadczającym przemocy domowej, której często towarzyszy problem alkoholowy.
  • organizacja programu – działania wzmacniające i rozwijające zasoby wykonawców poszczególnych zadań oraz realizacja diagnozy problemów uzależnień, a także monitoring i ewaluacja zadań Programu. Te działania przyczyniają się do skuteczności i efektywności realizowanych zadań.

Nowy pomnik przyrody w pobliżu Parku Przymorze

Radni podjęli też jednogłośnie decyzję w sprawie nowego pomnika przyrody. Drzewo z gatunku topola biała zostało wytypowane w ramach inwentaryzacji drzew cennych i unikatowych, rosnących na terenie Gminy Miasta Gdańska. Fakt uznania drzewa za pomnik przyrody pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w historycznym środowisku miejskim.

Drzewo rośnie w rejonie ulicy Pomorskiej, w pobliżu odpływu Potoku Oliwskiego, przy historycznej młotowni, w bezpośredniej bliskości Parku Przymorze. Topola jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, ma rozłożystą koronę oraz znaczący obwód pnia i jest drzewem wiekowym. Spełnia kryteria opisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 340 cm, wysokość to 18 m, a rozpiętość korony – 31 m. Szacunkowy wiek topoli został określony na 110 lat.

Marcin Szeląg
Urząd Miejski w Gdańsku
fot. www.gdansk.pl


Poprzedni artykułUchwały o dofinansowaniach z budżetu miasta
Następny artykułPracownicy i organizacje związane z gdańską ochroną zdrowia nagrodzeni
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze