Po raz drugi Radni nagrodzą zasłużonych dla gdańskich seniorów i młodzieży

Nagrody Rady MIasta Gdańska

W środę, 22 listopada o godz. 18.00 w Sali Herbowej Nowego Ratusza (ul. Wały Jagiellońskie 1) odbędzie się uroczystość wręczenia nagród łączących pokolenia: Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów i za zasługi dla gdańskiej młodzieży. W drugiej edycji nagród uhonorowano trzy osoby.

Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy wręczona w ubiegłym roku z inicjatywy przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak, na mocy Uchwały Nr L/1248/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2022 r.

Cztery wnioski, trzy nagrody

Do Biura Rady Miasta Gdańska wpłynęły w tej edycji łącznie 4 wnioski: 2 o przyznanie nagrody Zasłużony dla Gdańskich Seniorów oraz 2 o przyznanie nagrody Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży.

Wyboru laureatów dokonała Kapituła – w tym roku w składzie:

 • Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
 • Aleksander Żubrys, przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku,
 • Wiktoria Bojanowska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
 • Michał Zorena, kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego.

Kapituła przyznała 1 nagrodę za zasługi dla gdańskich seniorów i 2 nagrody za zasługi dla gdańskiej młodzieży.

Zasłużona dla Gdańskich Seniorów

W tej kategorii Nagrodę otrzymała:

 • Bożena Kisiel – za promowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz historii Wilna i Ziemi Wileńskiej. Za edukację i propagowanie kultury, w tym za organizację wydarzeń kulturalnych, wystaw, konferencji, festiwali związanych z ww. tematyką. Za aktywną działalność społeczną na rzecz seniorów z rejonów Wileńszczyzny. Celem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które reprezentuje Bożena Kisiel jest przede wszystkim dbanie o pamięć przeszłości oraz o potrzeby członków Towarzystwa, głównie już osób w wieku senioralnym. Towarzystwo zapewnia seniorom potrzebę kontaktu z innymi, organizuję wiele warsztatów, zapewnia możliwość powrotu wspomnieniami do miejsc utraconych oraz kontakt z rodakami z Wileńszczyzny.

Bożena Kisiel od 12 lat pełni funkcje Prezesa Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Z wykształcenia psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, uczestniczka strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. W wyniku inicjatywy Bożeny Kisiel, Rada Miasta Gdańska podjęła Uchwałę o ogłoszeniu roku 2015 Rokiem Pamięci o tych, którzy przybyli do Gdańska z dawnych kresów wschodnich Polski

Zasłużone dla Gdańskiej Młodzieży

W tej kategorii przyznano dwie nagrody, które otrzymały:

 • Jolanta Rychlik – za aktywizację społeczną i zawodową młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Za wspieranie różnorodności oraz działania integrujące, włączające młodzież z dysfunkcjami w społeczność lokalną. Za innowacyjne metody integracji międzypokoleniowej, wyrównywanie szans dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zdolności gospodarowania wolnym czasem oraz za rozwijanie umiejętności społecznych.  Za organizację wielu projektów między innymi warsztatów plastycznych i muzycznych dla dzieci. Za wkład w rozwój ekonomii społecznej na terenie województwa pomorskiego.

Jolanta Rychlik jest Fundatorką i Prezeską Fundacji „Świat Wrażliwy” działającej od 2013 roku na gdańskich Siedlcach, aktywizującej społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz seniorów. Praktyk, terapeutka zajęciowa i trenerka pracy z długoletnim stażem pracy z młodymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i seniorami. Prezeska Stowarzyszenia „Świat Wrażliwy” założonego 21 kwietnia 2023 r„ którego celem jest budowa Domu Wrażliwego.

 • Bożena Radłowska-Szymkun – za upowszechnianie i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, za podejmowanie wielu akcji społecznych, pomoc i wsparcie uczniów w tym prowadzenie zajęć wyrównawczych. Za propagowanie akcji charytatywnych oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego w nich uczestnictwa. Za czynne i skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży, w tym modelowanie prawidłowych zachowań, przekazywanie umiejętności potrzebnych do optymalnego funkcjonowania społecznego oraz rozwijanie umiejętności gospodarowania wolnym czasem.

Bożena Radłowska-Szymkun jest nauczycielką chemii i matematyki. W 2000 r. przeszła na emeryturę, ale nie przerwała pracy do dziś. Od wielu lat udziela bezpłatnie korepetycji wszystkim potrzebującym pomocy uczniom ZSO 5. Przez kilka lat prowadziła Profilaktyczny Klub Młodzieżowy „Wnęka”, którego uczestnikami była młodzież gimnazjalna pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych. Od wielu lat niesie pomoc wszystkim uczniom szkoły, którzy potrzebują wsparcia edukacyjnego, zapobiegając ich wykluczeniu i marginalizacji ze względów ekonomicznych. Potrafi nawiązać wyjątkowy kontakt z młodzieżą.

Kto mógł otrzymać wyróżnienie?

Przypomnijmy, że Nagrody są przyznawane dorocznie osobie fizycznej, prawnej lub innemu podmiotowi na podstawie oceny całokształtu działalności lub indywidualnych osiągnięć o istotnym znaczeniu dla środowiska gdańskich seniorów i gdańskiej młodzieży.

 • Nagrodę Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskich Seniorów przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskich seniorów w szczególności w zakresie: 
 • zapobiegania marginalizacji i dyskryminacji,
 • wspierania aktywności obywatelskiej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
 • wsparcia społecznego,
 • integracji środowisk senioralnych,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia,
 • działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów,
 • wspierania aktywności zawodowej seniorów.

Nagrodę Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskiej młodzieży w szczególności w zakresie:

 • wsparcia aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, 
 • upowszechniania i promowania idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, 
 • wspierania integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,
 • rozwijania form kształcenia,
 • wspierania aktywności społecznej, artystycznej i sportowej,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku


Poprzedni artykułPierwsi artyści ze wsparciem Funduszu Mobilności
Następny artykuł4. Festiwal Filmowy Cinematika – kino i muzyka filmowa
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze