Gdynia wśród liderów polityki wodnej

W obliczu postępujących zmian klimatycznych ważne są działania i rozważna gospodarka wodna. Samorządy to zauważają i starają się efektywnie wykorzystywać zasoby wody. Które robią to najlepiej? Tego można się dowiedzieć z rankingu Water City Index. Gdynia znalazła się w nim na 4. miejscu wśród miast na prawach powiatu.

Water City Index to specjalistyczny ranking efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach. W tym roku zorganizowano jego 5. edycję. Tradycyjnie przygotował go zespół ekspertów z ArcadisFundacji Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Open Eyes Economy Summit.

Ranking pokazuje, dla których polskich miast gospodarka wodna jest kluczowym segmentem. Zestawienie przygotowano dla: metropolii, miast na prawach powiatu oraz miast średniej wielkości. Grono ekspertów oceniało poszczególne samorządy w ramach trzech kategorii: „Życie”„Zagrożenie” oraz „Gospodarka i biznes”.

Tegoroczne wyniki WCI ogłoszono 25 października podczas Międzynarodowego Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia we Wrocławiu.
Gdynia znalazła się wśród liderów gospodarki wodnej. Zajęła 4. miejsce w zestawieniu 58 miast na prawach powiatu. Najwyższa lokata przypadła Słupskowi. Na kolejnych uplasowały się Olsztyn i Rzeszów.

– Cieszę się, że Gdynia po raz kolejny została doceniona za swoją politykę wodną i to w tak prestiżowym, ogólnopolskim rankingu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Kwestie związane z gospodarką wodną to jedno z kluczowych wyzwań dla samorządów. Gdynia od lat troszczy się o klimat i realizuje projekty w tym zakresie. Są to działania zarówno w dużej skali, takie jak choćby odtworzenie Potoku Wiczlińskiego i budowa zbiorników retencyjnych. Jednak by polityka wodna była skuteczna musi włączać wielu interesariuszy: podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, mieszkańców. Stąd aktywność samorządu nie ogranicza się do własnych inwestycji. Promujemy zakładanie ogrodów deszczowych, przyznajemy dotacje na dofinansowanie przedsięwzięć służących gromadzeniu, zagospodarowaniu i ponownemu wykorzystaniu wód opadowych. Te działania przynoszą pożądany efekt klimatyczny. Miło, że zostały docenione. 

Gdynię najwyżej oceniono w kategorii „Gospodarka i biznes”, która dotyczy jakości życia, atrakcyjności turystycznej oraz racjonalnego gospodarowania przestrzenią i rosnącej odporności na ewentualne kryzysy wodne. Indeks był obliczany m.in. w oparciu o zużycie wody przez przemysł, długość linii brzegowej, udział parków, zieleńców i zieleni osiedlowej w powierzchni miasta, udział wód powierzchniowych czy wydatki na utrzymanie zieleni. Zwracano też uwagę, czy miasto organizuje wydarzenie kulturalne na ogólnodostępnych terenach zielonych i czy w mieście są obiekty typu plaża, strzeżone kąpielisko, marina itd.

Kategoria „Życie” dotyczy gospodarki wodno-ściekowej. Brano tu pod uwagę m.in. cenę i zmianę zużycia wody w mieście, cenę i produkcję ścieków, gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście, a także to czy miasto stosuje rozwiązania pozwalające na ponowne wykorzystanie wód i czy realizuje uchwalony miejski program gospodarki ściekowej i ochrony wód. Z kolei kategoria „Zagrożenie” mierzy, jak miasto reaguje na nowe zagrożenia związane z powodziami, a także ocenia stan przygotowania do długotrwałych susz i zjawisk im towarzyszących.  Indeks obliczano na podstawie wskaźników, takich jak m.in. udział powierzchni miasta w obszarze zagrożenia powodziowego, roczne opady w przeliczeniu na powierzchnię uszczelnioną, wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Zwracano też uwagę, czy dane miasto ma plan adaptacji do zmian klimatu i stosuje rozwiązania pozwalające na retencjonowanie wód opadowych oraz jakie innowacyjne rozwiązania służące rozwojowi zielonej infrastruktury przewidziano w mieście.

Wśród metropolii na podium znalazły się: WrocławKraków i Bydgoszcz. Natomiast wśród miast średniej wielkości przodują: ŻywiecOrzesze i Kołobrzeg.

Pełen ranking zamieszczamy poniżej. Dokument jest też dostępny online. Można go znaleźć na stronie www.arcadis.com.

Ranking przygotowali: prof. dr hab. Jerzy Hausner – przewodniczący rady programowej OEES, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, dr Michał Kudłacz z Katedry Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr Jakub Głowacki z Katedry Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krzysztof Kutek – business sales area director Resilience Arcadis, Marcin Ćmielewski – starszy specjalista ds. gospodarki wodnej Arcadis i dr inż. Klara Ramm – project manager Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Magdalena Czernek
UM Gdynia
fot. Marcin Mielewski


Poprzedni artykułIronman Gdynia: nowości w 2024 roku
Następny artykułDzieje się w Muzeum Miasta Gdyni w listopadzie
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze