Sorterownia Rudniki otwarta

Chcesz w bezpieczny i odpowiedzialny sposób pozbyć się starego sprzętu AGD, zużytego akumulatora, przeterminowanych lekarstw, czy farb, lakierów lub wszelkich innych niepotrzebnych chemikaliów? Jednym ze sposobów jest pozostawienie tego typu odpadów w Sorterowni, czyli w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W poniedziałek, 9 października w Gdańsku pojawiło się nowe tego typu miejsce. Sorterownia Rudniki dołączyła do działającego już od lat punktu na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach. Docelowo w Gdańsku dostępnych będzie siedem takich obiektów.  

Sorterownia to miejsce, które pozwala mieszkańcom na odpowiedzialnie pozbycie się wielu nietypowych i problematycznych odpadów. W poniedziałek, 9 października działalność rozpoczął, drugi w Gdańsku, a pierwszy z planowanych 6 nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Sorterownia Rudniki. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00, natomiast w soboty od 8.00 do 14.00. Zlokalizowany jest przy ul. Elbląskiej 66, niedaleko popularnego targowiska i tuż obok przepływającej Motławy.

– Udostępnienie takich miejsc jest nie tylko jednym z działań wpisującym się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Jako gmina realizujemy nasz ustawowy obowiązek, zgodnie z którym musimy stworzyć przyjazne dla mieszkańców punkty odbioru różnego rodzaju odpadów, które pod żadnym pozorem nie mogą znaleźć się w zwykłych wiatach śmietnikowych. Obowiązek tworzenia przez gminę PSZOKów wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

– Sorterownia Rudniki, podobnie jak kolejne, które powstaną w różnych częściach Gdańska to miejsca kameralne, przystępne, czyste, schludne, z dobrą obsługą i organizacją. Można tam szybko i sprawnie oddać różne odpady z gwarancją, że zostaną one gromadzone i przekazane do utylizacji w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska – mówi Olga Goitowska – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Odpowiedzialnie, bezpiecznie i bezpłatnie

Sorterownia Rudniki służyć będzie wyłącznie indywidualnym mieszkańcom. To nie jest miejsce, z którego będą mogły korzystać prywatne firmy. Właściciele nieruchomości, którzy przywożą odpady do Sorterowni, zobowiązani są do potwierdzenia swojej tożsamości dokumentem ze zdjęciem. Muszą też udokumentować posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasta Gdańska. Mogą to zrobić poprzez okazanie pracownikowi Sorterowni jakiegokolwiek dokumentu, który to potwierdzi, np. odpis księgi wieczystej, umowę najmu, czy kopię dowodu zapłaty za gospodarowanie odpadami.

– Sorterownia Rudniki to kolejny punkt, do którego mieszkańcy mogą przywozić odpady, które nie powinny być zostawione pod wiatami śmietnikowymi. Zależy nam, aby mieszkańcy znali i stosowali założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, dlatego też w tej lokalizacji udostępniona jest Książkowania. To do niej można przywieźć książki, których już nie czytamy, a ciągle są w dobrym stanie i mogą posłużyć innym osobom. Można będzie również z niej zabrać te książki, które nas zainteresują – do skorzystania z tej możliwości zachęca Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego. Przed odwiedzeniem Sorterowni, warto zapoznać się z rodzajami odpadów, które można w niej zostawić. Tym, co odróżnia lokalizację na Rudnikach jest to, że nie będą tu przyjmowane odpady poremontowe i budowlane. Ten rodzaj odpadów należy dostarczyć do Sorterowni na Szadółkach – dodaje Orzeszko.

Odpady należy dostarczyć, na podobnych zasadach jak dotychczas, do Zakładu Utylizacyjnego na Szadółkach. W gdańskich Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie można zostawić rzeczy, które nie są odbierane w ramach podstawowego systemu odbioru odpadów. Na miejscu pracownicy będą ważyć i ewidencjonować przywożony sprzęt, a w razie potrzeby będą też pomagać mieszkańcom w przenoszeniu go w odpowiednie, wyznaczone miejsce w Sorterowni. Stamtąd odpady będą przetransportowywane do Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach, a tam odpowiednio zagospodarowane. Co ważne, mieszkańcy korzystają z tej usługi nieodpłatnie. 

Odpady niebezpieczne i …książki 

Przywożone do Sorterowni odpady przede wszystkim nie powinny być zmieszane. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z usługi powinni wstępnie posortować odpady na poszczególne kategorie.  

Co będzie można zostawić w Sorterowni Rudniki?

 • meble,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • wszelkie chemikalia,
 • farby i lakiery,
 • żarówki,
 • baterie,
 • akumulatory,
 • zużyte opony,
 • sprzęt RTV i AGD,
 • odzież i obuwie,
 • makulaturę,
 • szklane opakowania,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)

Czego nie będzie można zostawić w Sorterowni Rudniki?

 • żywności (tę należy wyrzucić do domowego kubła na odpady bio),
 • gruzu i innych materiałów po robotach budowlanych i remontowych,
 • glazury i terakoty,
 • sanitariatów.

Na terenie Sorterowni Rudniki działać będzie Książkownia. To usługa, dzięki której mieszkańcy będą mogli zostawić książki w dobrym stanie, by ktoś inny mógł z nich później skorzystać.

Są dwie, będzie siedem

Należy podkreślić, że Sorterownia nie jest składowiskiem. To tak naprawdę spory plac, na którym przygotowano miejsca na specjalne kontenery, w których bezpiecznie można przechowywać różnego rodzaju odpady zanim trafią one do Zakładu Utylizacyjnego.

Na terenie Sorterowni rozmieszczone są sygnalizatory świetlne informujące o możliwości wjazdu na jej teren. Odwiedzający Sorterownię mieszkańcy, będą mogli zapoznać się z zasadami życia zgodnie z ideą less waste i Gospodarką Obiegu Zamkniętego, odwiedzając specjalnie przygotowaną ścieżkę edukacyjną oraz pokazową wiatę.

Wykonano też sieci podziemne: wodociągową, elektroenergetyczną wraz z przyłączami oraz kanalizację deszczową.

Kolejne Sorterownie pojawią się w Osowej, przy ul. Meteorytowej, w Brzeźnie przy ul. Uczniowskiej i na Zaspie ul. Hynka. W przygotowaniu jest już dokumentacja projektowa dla tych obiektów. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, co do dwóch kolejnych lokalizacji Sorterowni. Wiadomo tylko, że powinny one funkcjonować w południowej i w środkowej części Gdańska.

Koszt całkowity inwestycji to 3,2 mln zł, z czego 1,7 mln zł to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 

Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku


Poprzedni artykułSeniorko, Seniorze – zapraszamy do tańca!
Następny artykułKonsultacje społeczne projektu Programów Rozwoju 2030
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze