Rozpoczęły się prace nad uchwalonym we wrześniu dokumentem Strategii Rozwoju Miasta. W środę, 1 marca w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się spotkanie inaugurujące. W dyskusji wzięły udział mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, specjaliści, organizacje społeczne i partnerzy gospodarczy. Teraz przed nami cztery warsztaty dotyczące strategicznych obszarów. Uruchomiono także ankietę internetową, w której do 28 kwietnia każdy może wskazać inwestycje i projekty, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. 

Na spotkaniu zaprezentowane zostały nowe koncepcje Strategii Rozwoju Miasta. Opowiadali o niej Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu i Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. Zastępcy prezydent Gdańska są opiekunami poszczególnych obszarów tematycznych strategii: Wspólne Miasto, Innowacyjne Miasto, Dostępne Miasto i Zielone Miasto. To wokół tych celów skupiają się najważniejsze lokalne działania podejmowane w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i środowiskowym. 

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać głównych założeń każdego z tych obszarów. Przedstawiciele władz miasta podzielili się także ze słuchaczami swoim wyobrażeniem, jak powinno wyglądać miasto marzeń.  

– Dzisiaj inaugurujemy rozmowę o tym, jaki ma być Gdańsk w 2030 roku. Ale nie zaczynamy od zera. Nie tylko dlatego, że nasze miasto w tym roku kończy 1026 lat od pierwszego wspomnienia o nim, ale to także tradycja rozmowy z mieszkańcami i wspólne wypracowywanie rozwiązań. Zmienia się świat, zmienia się Europa, nasz kraj, region i miasto. Zmieniamy się także my sami, zmieniają się nasze priorytety i oczekiwania. Strategię i pomysły na miasto warto budować na zaufaniu, rozmowie i słuchaniu wzajemnych potrzeb i dlatego zapraszamy mieszkańców do dyskusji. Naszą wielką wartością jest wspólnota oraz umiejętność wypracowywania wspólnych rozwiązań. Zachęcam do udziału w spotkania warsztatowych i wypełniania ankiety dotyczącej strategii rozwoju Gdańska. Wspólnie wypracujmy wizję przyszłości naszego miasta – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.   

Pierwsze spotkanie dotyczące strategii można było oglądać online na portalu gdansk.pl. 

Ankieta dla mieszkańców. Wyraź swoje zdanie o Strategii Rozwoju Miasta 

Jaki ma być Gdańsk w 2030 roku? Jaki chcielibyśmy, żeby był? Co jest dla nas najważniejsze? Do 23 kwietnia można wziąć udział w elektronicznej ankiecie.  

– Zapraszam wszystkich – gdańszczan tutaj urodzonych i tych z wyboru, młodych i dojrzałych, aktywistów i patriotów lokalnych – do włączenia się do debaty, podczas której nadamy realny kształt Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Gdańsk to nasze dobro wspólne. Każdy z nas może wpłynąć na jego przyszłość. Sprawmy, aby wszystkim nam w naszym mieście żyło się lepiej – zachęca do udziału w ankiecie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.  

ankiecie można wskazać inwestycje i projekty, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Wyniki zostaną zaprezentowane na otwartym, podsumowującym spotkaniu, które odbędzie się 8 maja w Hevelianum. 

Czas na warsztaty tematyczne 

Następnym krokiem prac nad strategią są warsztaty tematyczne. Podczas tych spotkań będzie można zgłaszać swoje idee i koncepcje oraz dzielić się pomysłami na nowe inicjatywy. Wszystko to zostanie poddane uwarunkowaniami zewnętrznymi: obecną sytuacją społeczno-gospodarczą, kolejną perspektywą finansową Unii Europejskiej, a także wyzwaniami, jakie przyniosą najbliższe lata. Wszystkie uwagi i pomysły na to, jakie przedsięwzięcia powinny być podejmowane w Gdańsku w najbliższych latach, będą miały wpływ na ostateczny kształt dokumentu Programów Rozwoju. 

Harmonogram kolejnych spotkań i warsztatów tematycznych  

Data  Nazwa spotkania  Godziny  Miejsce  Rejestracja 
13.03 Dostępne Miasto  
– warsztaty 
17:00-18:30  ZSO nr 8 
(ul. J. Meissnera 9)  
Zapraszamy do rejestracji 
24.03  Wspólne Miasto 
– warsztaty 
17:00-18:30  SP nr 46 
(ul. Arkońska 17)  
Zapraszamy do rejestracji 
04.04 Zielone Miasto 
– warsztaty 
17:00-18:30  SP nr 12 
(ul. Człuchowska 6)   
Zapraszamy do rejestracji 
17.04 Innowacyjne Miasto 
– warsztaty 
17:00-18:30  XIX LO 
(ul. J. Pestalozziego 11/13)  
Zachęcamy do rejestracji 
8.05 Spotkanie podsumowujące  17:00-18:30  Hevelianum 
(ul. Gradowa 6)  
Bez rejestracji 

Program Rozwoju Innowacyjne Miasto 

 • Wzrost poziomu aktywności gospodarczej i konkurencyjności Gdańska 
 • Wzrost rozpoznawalności Gdańska jako ośrodka gospodarczego 
 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gdańska 
 • Rozwój wysokiej jakości, estetycznych, przyjaznych i dostępnych przestrzeni publicznych 
 • Transformacja obszarów wymagających interwencji 
 • Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta 
 • Zadbane zabytki oraz promocja dziedzictwa 
 • Rozwój zrównoważonej turystyki oraz przemysłu czasu wolnego i spotkań 

Program Rozwoju Wspólne Miasto 

 • Budowanie systemu wspierania uczenia się przez całe życie  
  w zgodzie z talentami i rynkiem pracy 
 • Rozwój zasobów pozwalających budować ofertę edukacyjno-opiekuńczą dostosowaną do mieszkańców z różnymi potrzebami 
 • Poprawa stanu zdrowia mieszkanek i mieszkańców 
 • Włączanie społeczne oraz zapewnianie/kreowanie warunków do długiego niezależnego życia mieszkańców i mieszkanek Gdańska 
 • Budowanie trwałych partnerstw w ramach wspólnot lokalnych  oraz integracja i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – wspieranie aktywności obywatelskiej i włączania mieszkańców 
 • Rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego i społecznego 
 • Rozwój i efektywne zarządzanie zasobami lokalowymi Gdańska  

Program Rozwoju Dostępne Miasto 

 • Poprawa warunków dla ruchu pieszego – priorytet dla pieszych 
 • Poprawa warunków dla ruchu rowerowego, hulajnóg 
 • Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego 
 • Popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej 
 • Bezpieczeństwo na drogach i w przestrzeni publicznej 
 • Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej 
 • Samowystarczalność energetyczna zasobów miejskich 
 • Poprawa efektywności energetycznej w zasobie miejskim  

Program Rozwoju Zielone Miasto 

 • Gospodarka obiegu zamkniętego 
 • Odporność na zmiany klimatu 
 • Bioróżnorodność i tereny zieleni 
 • Czyste powietrze, woda, gleba 
 • Świadomi, zaangażowani ekologicznie mieszkanki i mieszkańcy 

Pod koniec września 2022 roku przyjęto zmienioną Strategię Rozwoju Miasta Gdańska 2030 plus. Określa ona ramy lokalnego rozwoju i stanowi kluczowy element zarządzania strategicznego. Jest podstawą do kreowania ciągłego wzrostu społeczno-gospodarczego Gdańska na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Strategia nakreśla priorytety i kierunki działań w perspektywie wieloletniej, daje podstawy do świadomego kształtowania rozwoju miasta. Umożliwia również ubieganie się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.  

Paulina Chełmińska
fot Grzegorz Mehring
Urząd Miejski w Gdańsku


Poprzedni artykuł18 rodzin zamieszkało przy Niecałej 9
Następny artykułMałe muzea – perełki turystyki
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze