Bezrobocie to ważny problem społeczno-gospodarczy współczesnego świata. W Gdyni wynosi ono jedynie 1,9%. Poza tym mamy o tyle dobrą sytuację, że mieszkając w Trójmieście, jesteśmy częścią dużej aglomeracji. Do tego w Gdyni znajdziemy wiele podmiotów gospodarczych, które zatrudniają pracowników. To wszystko powoduje, że jest nam o wiele łatwiej znaleźć nową pracę, zmienić obecną czy wejść na rynek pracy.

Bezrobocie stanowi istotny problem społeczno-gospodarczy współczesnego świata. Do głównych przyczyn bezrobocia zaliczyć można m.in.: kryzysy ekonomiczne, wprowadzenie nowych technologii, likwidacje niektórych gałęzi przemysłu, niedostosowanie kwalifikacji osób poszukujących pracy do potrzeb rynku, starzenie się społeczeństwa, wysokie koszty pracy oraz rosnące wymagania pracodawców względem kandydatów.

Dodatkowo na nasze obecne życie bardzo duży wpływ miała pandemia koronowirusa. Zmiany, które wywołała, będą miały długotrwały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na znaczny wzrost bezrobocia oraz trudności, z którymi stykają się pracodawcy oraz osoby samozatrudnione.

– Bezrobocie to problem wielowymiarowy, który wymaga ciągłej analizy. Działania podejmowane w kierunku aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu nie mogą być przypadkowe i niezaplanowane. W Gdyni pracujemy nad tym od lat, dlatego wskaźnik bezrobocia wynosi tylko 1,9%. Wspieramy mieszkańców w ich aktywności zawodowej, pomagamy im się przekwalifikować, jeśli mają taką potrzebę, organizujemy projekty, które zwiększają skuteczność aktywizacji osób młodych, i wspieramy ideę przedsiębiorczości – informuje Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni opracował „Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2022-2026”. To dokument, w którym zawarto koncepcje działań zmierzających do określenia aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz wyznaczenia pożądanych kierunków rozwoju w tym obszarze.

– Gdynia to miasto, w którym jest bardzo dużo podmiotów gospodarczych zatrudniających ludzi, a to powoduje, że mieszkańcom jest znacznie łatwiej znaleźć nową pracę, zmienić dotychczasową czy w ogóle wejść na rynek pracy. Jednym z takich nadrzędnych celów, które stawia sobie Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, jest dostosowanie kwalifikacji osób, które szukają pracy do potrzeb rynku. I aby ten cel realizować, organizujemy różnego rodzaju szkolenia, kursy, finansujemy różne formy podwyższania kwalifikacji. Swoje usługi w tym zakresie kierujemy zarówno do osób, które są bezrobotne, poszukujące pracy, które są pracownikami firm, a nawet takich, które samodzielnie prowadzą swoją działalność gospodarczą – mówi Ewa Andziulewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

W programie PUP-u sfomułowano trzy priorytetowe kierunki działania:

  • wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców Gdyni;
  • dostosowanie kwalifikacji mieszkańców Gdyni do potrzeb lokalnego rynku pracy;
  • wspomaganie idei przedsiębiorczości oraz tworzenia i utrzymywania miejsc pracy.

Realizacja tych priorytetów odbywała się będzie głównie w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy wykorzystaniu zasobów finansowych Funduszu Pracy oraz środków pozyskanych na realizację konkretnych projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych (Fundusz Pracy) lub środków z Unii Europejskiej.

Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się jeszcze bardziej do poprawy sytuacji na gdyńskim rynku pracy.

Uchwała: „Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2022-2026” –

Magdalena Śliżewska
fot. Filip Czyżewski

Nauka Jest OK
Poprzedni artykułMożna dostarczać świąteczne upominki dla dzieci
Następny artykułSpotkanie z czwartym tomem Historii Gdańskich Dzielnic
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze