Zostań opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni poszukuje opiekunki lub opiekuna. Kandydaci muszą mieć ukończone 25 lat oraz posiadać doświadczenie w pracy z młodzieżą. Osoby zainteresowane współpracą mogą się zgłaszać do 18 listopada.

Opiekę nad Młodzieżową Radą Miasta Gdyni – zgodnie z jej statutem – sprawują przewodnicząca Rady Miasta Gdyni oraz opiekun. Kandydaci do pełnienia tej drugiej funkcji muszą jednak spełniać określone warunki. Opiekunem może zostać osoba, która ma ukończone 25 latnie była karana i posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą od 15 do 21. roku życia.

Czym zajmuje się opiekun? Do jego obowiązków należą:

  • udzielanie pomocy merytorycznej – informowanie gdzie, do kogo i w jaki sposób kierować wnioski i zapytania,
  • pomoc w załatwianiu spraw, poszukiwanie partnerów, pomoc w poruszaniu się w środowisku gdyńskim,
  • koordynowanie pracy rady: pomoc w uzyskaniu zgód na organizację spotkań, nadzór nad działaniami, realizacją zamierzeń zgodnie ze statutem i innymi przepisami, nadzór nad zachowaniem terminów wynikających ze statutu i innych przepisów,
  • obecność na każdym posiedzeniu rady i jej prezydium (spotkania odbywają się po lekcjach),
  • pomoc w opracowaniu dokumentów Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni – zwłaszcza podejmowanych uchwał – oraz protokołów z posiedzeń,
  • pomoc w opracowaniu planu działania rady i jego ewentualnych zmian,
  • zgłaszanie osób delegowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Gdyni do udziału w zorganizowanych wydarzeniach, na których reprezentują oni radę,
  • kontrola obecności na spotkaniach (sesjach i posiedzeniach prezydium) i wynikających z tego zasad korzystania ze zwrotów kosztów przejazdów,
  • organizacja wyjazdów radnych oraz ich opiekunów na różnego rodzaju wydarzenia – od przyjęcia decyzji rady do rozliczenia kosztów przejazdu,
  • koordynacja przepływu informacji pomiędzy radą a jednostkami i organizacjami, które w różnych sprawach zwracają się do osoby dorosłej, opiekuna.

Osoby, które są zainteresowane objęciem tej funkcji, mogą do 18 listopada przesyłać swoje aplikacje na adres: mrm@gdynia.pl. Ponadto muszą wyrazić w formie pisemnej zgodę na kandydowanie na opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Wymagana jest także zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z wyborem i pełnieniem funkcji opiekuna rady.

Wszelkich informacji na temat naboru udziela Biuro Rady Miasta. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 58 668-87-71.

Magdalena Czernek
UM Gdynia


Poprzedni artykułNową drogą na lotnisko
Następny artykułIgła, nitka, rączek para, uszyjemy kojec zaraz
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze