Nie drwij z zagrożeń. Nie daj się zgasić

Startuje kampania społeczna informująca o szkodliwości zażywania marihuany. W jej trakcie odbędą się warsztaty profilaktyczne „Ważne wybory – marihuana”, skierowane do uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych. Będą to 2 spotkania po 2 godziny dydaktyczne w szkołach, podczas których przekazana zostanie wiedza o szkodliwości marihuany dla zdrowia młodego człowieka.

Realizatorami warsztatów profilaktycznych z młodzieżą będą pedagodzy i psycholodzy szkolni, którzy zostali przygotowani na szkoleniu organizowanym przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. 

Odbiorcami kampanii jest młodzież w wieku 15 – 16 lat, czyli uczniowie klas I i II gdańskich szkół ponadpodstawowych, rodzice i opiekunowie nastolatków oraz pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby nastolatków używających konopi indyjskich. Ma ona także prowadzić do zwiększenia kompetencji pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej. To także poszerzanie wiedzy wśród nastolatków, ich rodziców i opiekunów w zakresie:

 • ryzyka rozwoju zaburzeń zdrowotnych związanych z zażywaniem marihuany przez nieletnich,
 • uwarunkowań prawnych związanych z uprawą, sprzedażą i posiadaniem marihuany,
 • placówek świadczących pomoc osobom zażywającym marihuanę.

Dotychczasowe działania

Specjaliści z GOPZiPU opracowali kompletny scenariusz warsztatów profilaktycznych „Ważne wybory – marihuana”. Odbyły się także 2 szkolenia przygotowujące łącznie 18 realizatorów. Są to pedagodzy lub psycholodzy szkolni, pracujący w gdańskich szkołach ponadpodstawowych. Dotychczas zadeklarowało się 77 klas, w  11 szkołach, w których zostaną przeprowadzone warsztaty. Są to:

 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
 • Zespół Szkół Morskich
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
 • Zespół Szkół Samochodowych
 • Zespół Szkół Energetycznych
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
 • Państwowe Szkoły Budownictwa
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10

Powstał także spot promujący kampanię, który ma trafić głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych.https://embed.netpr.pl/file/embedded/video/NEWS_FILE/2320248

Poradnia Zdrowego Życia

Chwila, w której rodzic dowiaduje się, że jego dziecko ma za sobą kontakt z używkami, jest bardzo stresująca dla obu stron. Często towarzyszy temu poczucie winy, złość, żal, rozgoryczenie i wiele innych trudnych emocji, które sprawiają, że ciężko zachować równowagę. Zazwyczaj stosowane są ograniczenia i zakazy. Strategia wprowadzania konsekwencji nie zawsze jest wystarczająca.

Rodzicu, jeśli:

 • wiesz lub podejrzewasz, że Twoje dziecko miało za sobą kontakt z alkoholem, marihuaną lub innymi substancjami (legalnymi lub nielegalnymi)
 • martwisz się o swoje dziecko, bo dostrzegasz niepokojące zmiany w jego funkcjonowaniu (zmiana środowiska, nawyków)
 • czujesz się bezradny, nie wiedząc jak pomóc swojemu dziecku w związku z eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi
 • czujesz, że to czas na kontakt ze specjalistą
 • obawiasz się uzależnienia swojego dziecka.

Zgłoś się do Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Konsultacje ze specjalistami skierowane są do młodzieży w wieku 13-18 lat oraz ich rodziców/opiekunów oraz pozwalają:

 • sprawdzić, na ile zaawansowany jest problem
 • pomóc ustalić granice i stworzyć zasady
 • opracować wspólnie plan zaradczy przez 1-4 kolejne spotkania.

Spotkania ze specjalistami są bezpłatne oraz prowadzone przez psychologów z doświadczeniem w obszarze profilaktyki uzależnień. Konsultacje odbywają się przy ul. Wrzeszczańskiej 29 lub też na życzenie klientów mogą odbyć się on-line.

Osoby zainteresowane mogą zapisać się na konsultacje dzwoniąc pod numery tel. 58 320 44 04 lub 669 979 208, a także pisząc na adres mailowy: poradnia@opz.gdansk.pl. Poradnia działa w godzinach 7.30-15.30.

Problem zdrowotny

W ciągu ostatnich lat nastąpił gwałtowny wzrost używania konopi wśród nastolatków. Badania wykazały, że młodzież, która paliła marihuanę w wieku 14 lat, wypadła gorzej w testach poznawczych, przeprowadzonych 6 lat później. Osoby te częściej też porzucały szkołę i nie kończyły edukacji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przebadała używanie marihuany wśród 15-latków w 42 krajach Europy, Kanadzie i Izraelu. W Polsce 22% dziewcząt i 26% chłopców przyznało się do zażywania konopi.

W Polsce 35% 15 i 16-latków ocenia dostęp do marihuany i haszyszu jako łatwy, a tylko 28% ocenia ich sporadyczne używanie jako bardzo ryzykowne. To duża zmiana w porównaniu do lat 90., kiedy ponad połowa nastolatków bardzo obawiała się następstw okazjonalnego stosowania tych używek. Tymczasem dla młodych osób stanowią one zwiększone ryzyko wystąpienia psychozy i wielu innych problemów. Przywołane statystyki dotyczące nastawienia nieletnich Polaków do marihuany i haszyszu to tylko niektóre z wniosków, jakie wypływają z najnowszej edycji ogólnopolskich badań ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs), dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – zrealizowanych w 2019 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) przy współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Z Badania ESPAD w 2019 roku w Gdańsku wynika, że:

 • wśród 15-16-latków 56,1% odpowiadających wskazało, że ich znajomi palą marihuanę lub haszysz;
 • w grupie 15-16-latków wśród najczęściej wskazywanych oczekiwań kojarzonych z używaniem marihuany lub haszyszu (łącznie ujęte odpowiedzi „całkiem prawdopodobne” i „pewne”) znalazły się takie, jak: zwiększenie intensywności radości, zwiększenie otwartości, zwiększenie intensywności doświadczeń, mniejsza nieśmiałość. Badani z młodszej kohorty wskazywali też na zmniejszenie zahamowań oraz trudności z koncentracją;
 • na pytanie „Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy proponowano Tobie którąkolwiek z następujących substancji niezależnie od tego, czy skorzystałe(a)ś z tej propozycji, czy nie?” – co trzeci 15-16-latek stał przed możliwością skorzystania z marihuany lub haszyszu (32,5%). Wyniki procentowe ekspozycji na marihuanę i haszysz są wyższe niż w próbie ogólnopolskiej: w grupie 15-16 lat 23,2% propozycji.

Fakty o marihuanie

Cannabis sativa to łacińska nazwa konopi siewnych. Środki odurzające wytwarzane z tej rośliny, takie jak marihuana lub haszysz, są określane wspólnym pojęciem kannabis.

Kannabis należy do  najstarszych  środków  odurzających  i  ma  bardzo  długą tradycję jako roślina użytkowa i lecznicza. W  Europie  działanie  odurzające  konopi  stało  się  znane  wprawdzie już  w XIX wieku, jednak ich używanie rozpoczęło się na szeroką skalę dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Obecnie konopie są najpopularniejszym i najczęściej stosowanym narkotykiem w Polsce i Europie. Badania przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce odnotowują wzrost konsumpcji marihuany i haszyszu zarówno wśród młodzieży jak również wśród dorosłych.

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku


Poprzedni artykułCebulki kwiatowe dla mieszkańców Gdańska
Następny artykułKażdy może pomóc – ruszyła świąteczna akcja dla dzieci
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze