Zgłoś pracownika gdańskiej służby zdrowia do nagrody

Trwa nabór wniosków do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta”. Wnioski można składać do 19 października do godz. 17.00.

W tym roku nagroda zostanie przyznana już po raz czternasty. Będzie ona stanowiła okazję do wyróżnienia najbardziej zaangażowanych pracowników gdańskiej służby zdrowia. W bieżącej edycji przewidziano główną nagrodę w wysokości 30 tys. złotych i 3 wyróżnienia po 10 tys. złotych.

Kto może otrzymać nagrodę?

Do nagrody zgłosić można tych, którzy na co dzień niosą pomoc i bez których trudno wyobrazić sobie usługi zdrowotne: lekarzy, pielęgniarki, ratowników i innych pracowników medycznych. Zostanie ona przyznana pracownikowi ochrony zdrowia, który w szczególności:

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej ochronie zdrowia,
 • stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 • cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 • propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
 • wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
 • buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 • dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 • angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasta Gdańska lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nagroda może być przyznana danemu pracownikowi ochrony zdrowia tylko jeden raz.

Kto może zgłosić osobę do nagrody?

Prezydent Gdańska może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1,
 • Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie nagrody, sporządzone na odpowiednich formularzach, należy składać:

 • w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia w roku 2022” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM) tj.:
 1. ZOM nr 1 w Gdańsku ul. Partyzantów 74,
 2. ZOM nr 3 w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12,
 3. ZOM nr 4 w Gdańsku ul Wilanowska 2.

lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2022 roku do godz. 17:00

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 • oraz drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, bez załączników, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) – również do dnia 19 października 2022 roku, do godz. 17:00).

Wnioski złożone i przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58 323-67-66 lub adresem e-mail: malgorzata.wrzesinska@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu.

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku


Poprzedni artykułMiędzynarodowy Dzień Tłumacza 2022
Następny artykułCasting do spektaklu Miejskiego Teatru Miniatura
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze