Granty na wydarzenia promujące Gdańsk jako miasto kultury

Rusza wieloletni konkurs grantowy na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W latach 2022-2025 miasto przeznaczy na ten cel ponad 9 milionów złotych. W ramach grantów wspierane będą najbardziej wartościowe festiwale i wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniające wizerunek Gdańska jako miasta kultury. Wnioski w systemie Witkac należy składać do 3 października.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem wniosków w konkursie mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 13 września o godz. 14.00 w aplikacji Teams.

Na realizację projektów wybranych w długoletniego konkursu miasto przeznaczy kwotę 9 075 000  zł, w poszczególnych latach

 • 2022 r. – 75 000 zł,
 • 2023 r. – 3 000 000 zł,
 • 2024 r. – 3 000 000 zł,
 • 2025 r. – 3 000 000 zł.

Strategiczne cele konkursu

W ramach konkursu wspierane będą najbardziej wartościowe, cykliczne wydarzenia kulturalne o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, stanowiące o marce kulturalnej miasta. Zadania  zakładające udział w wydarzeniach wybitnych artystów, twórców kultury prezentujących nowatorskie dokonania. Zadania powinny odznaczać się wysoką jakością̨, oryginalną, spójną koncepcją. Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno wydarzenia kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te, o charakterze interdyscyplinarnym. Wydarzenia muszą charakteryzować się zaplanowaną strategią promocji działań w Polsce i za granicą, wraz z dostosowaniem metod i kanałów komunikacji z potencjalnymi uczestnikami.

Na potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się, że wydarzeniem cyklicznym jest przedsięwzięcie, które ma stałe miejsce w kalendarium gdańskich wydarzeń kulturalnych co najmniej od 2018 roku (minimum 5 edycji).

Oferta realizacji zadania musi zawierać:

 • Harmonogram oraz kalkulację kosztów na lata 2022 – 2025 w złożonej ofercie (wymagane jest rozpoczęcie realizacji zadania i poniesienie wydatków w 2022 r.).
 • Prezentację multimedialną składającą się z maksymalnie 10 slajdów prezentującą koncepcję programową wydarzeń ze wskazaniem wpisywania się pomysłu w budowanie kulturalnej marki miasta Gdańska. Prezentacja powinna zawierać informacje o poprzednich edycjach wydarzenia, recenzje z mediów ogólnopolskich, plany na kolejne edycje oraz wskazaną rangę i walory wizerunkowe wydarzenia w perspektywie międzynarodowej lub ogólnopolskiej. Plik PDF z prezentacją powinien być dołączony w formie załącznika do oferty w systemie Witkac.
 • Informację o innych źródłach finansowania poprzednich trzech edycji wydarzenia w formie załącznika do oferty w systemie Witkac /załącznik nr 5 do szczegółowych warunków konkursu/.
 • Szczegółowy opis oczekiwanych rezultatów 

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 ofertę w konkursie. Złożenie większej liczby ofert powoduje automatyczne odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta w niniejszym konkursie.

Sposób składania ofert

Oferty konkursowe należy złożyć do 3 października 2022 roku do godziny 16.00 za pośrednictwem portalu witkac.pl.

Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć do 10 października 2022:

 • w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, Nowe Ogrody 8/12, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1 ,ul. Partyzantów 74, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2;
 • przesyłając za pomocą operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12;
 • korzystając z ePUAP, elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP/UMGDA/SkrytkaESP.

W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Kontakt

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

 • w kwestiach merytorycznych: Dorota Raczkowska, pok. 154 – tel. 58 323 61 68, dorota.raczkowska@gdansk.gda.pl, Elżbieta Czekaj, pok. 154 – tel. 58 323 61 54, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl
 • w kwestiach finansowych: Lidia Podleśna, pok. 156, tel. 58 323 61 76, mail: lidia.podleśna@gdansk.gda.pl.

Szczegółowe informacje i wszystkie niezbędne dokument można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konkurs w Witkac.pl

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku


Poprzedni artykułWykład online o zdrowiu najmłodszych
Następny artykułRozwijaj swoje talenty z Gdańskim Archipelagiem Kultury
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze