Trzydniowe Forum Europejskiej Stolicy Wolontariatu

Na Dziedzińcu Fahrenheita Politechniki Gdańskiej od czwartku 30 czerwca do soboty 2 lipca odbędą się łącznie trzy Fora Wolontariatu. Celem wydarzenia jest szerzenie idei wolontariatu jako świadomej postawy społecznej, pokazanie różnorodności wolontariatu oraz jego międzypokoleniowego charakteru.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli posłuchać wyjątkowych debat oraz wziąć udział w ciekawych i rozwijających warsztatach. W skład wydarzenia wchodzą trzy Fora Wolontariatu, a na każde z nich konieczna jest osobna rejestracja:

  • Forum Wolontariatu Senioralnego – 30 czerwca, godz. 10.00-15.00. Zapisy online
  • Forum Wolontariatu Pracowniczego – 1 lipca, godz. 10.00-16.00. Zapisy online
  • Pomorskie Forum Wolontariatu – 2 lipca, godz. 10.00-16.00. Zapisy online

Wydarzenie jest współorganizowane przez Miasto Gdańsk, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych oraz Fundacje Inicjowania Rozwoju Up Foundation.

Pomorskie Forum Wolontariatu Senioralnego 

Wydarzenie ma na celu pokazanie, że tematyka wolontariatu jest ważna w każdym wieku. Wiele osób uważa, że będąc seniorem, nie można zostać wolontariuszem. A to jest błędne myślenie – dlatego chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na tematykę wolontariatu senioralnego. Tym bardziej że w województwie pomorskim, aktywność seniorów jest na naprawdę wysokim poziomie. Począwszy od pracy z dziećmi, zwierzętami, przez hospicja, kluby dzielnicowe i senioralne po rady seniorów i konwenty senioralne.

Warto podkreślać znaczenie i rolę, którą pełnią seniorzy-wolontariusze. W trakcie Pomorskiego Forum Wolontariatu Senioralnego zaprezentowane zostaną dobre praktyki, doświadczenia oraz najnowsze badania. Prelegentami wykładów będą przedstawiciele sektora oraz wolontariusze na co dzień działający w tematyce senioralnej, jak i sami seniorzy, którzy na swoich przykładach odniosą się do tematyki Forum.

Pomorskie Forum Wolontariatu Pracowniczego 

Jest to wydarzenie o zasięgu regionalnym. Forum ma na celu zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego z obszaru całego Pomorza w tym pracodawców oraz pracowników w aktywność wolontariacką, poprzez promowanie idei i wdrażanie dobrych praktyk wolontariatu pracowniczego w firmach, wzmacnianie potencjału kompetencyjnego pracowników jako wolontariuszy, zachęcenie do podejmowania działań społecznych oraz promowanie postawy społeczeństwa obywatelskiego. Forum ma charakter edukacyjno-sieciująco-inspirujący.

Pomorskie Forum Wolontariatu 

Projekt o zasięgu regionalnym, mający na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców Pomorza, wolontariuszy, organizacji pozarządowych i otoczenia wolontariatu w aktywność wolontariacką. Między innymi poprzez promowanie idei, upowszechnianie dobrych praktyk wolontariatu oraz wzmacnianie potencjału kompetencyjnego wolontariuszy, animatorów i koordynatorów wolontariatu poprzez zorganizowanie przestrzeni do spotkania o tematyce wolontariatu.

Forum ma charakter edukacyjno-sieciująco-inspirujący i polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1-dniowego wydarzenia nt. wolontariatu o zasięgu wojewódzkim, które wchodzić będzie w skład „Forum Europejskiej Stolicy Wolontariatu”, odbywającej się Gdańsku – Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Bezpośrednim adresatem i odbiorcami zadania będą wolontariusze, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie wyższe, instytucje publiczne, grupy nieformalne działające społecznie na rzecz dobra wspólnego i inne podmiotu zaangażowane w działania wolontariackie, jak również osoby i środowiska zainteresowane tematyką wolontariatu oraz media, które chcemy zainteresować tematykę wolontariatu. Pośrednimi odbiorcami będzie szeroko rozumiana społeczność Pomorza, która będzie odbiorcą działań realizowanych przez wolontariuszy i organizacje pozarządowe współpracujące z wolontariuszami.

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku

Poprzedni artykułTu spełniają się marzenia o samodzielności
Następny artykułSzukasz wsparcia, sięgnij po listę jednostek bezpłatnego poradnictwa
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze