Swoją pracę dyplomową poświęciłeś Gdyni? Poruszasz w niej kwestie związane z rozwojem miasta i podnoszeniem jego konkurencyjności? Zgłoś się do konkursu o nagrodę prezydenta Gdyni! Prace konkursowe można składać jeszcze do 30 września. Do wygrania nagrody finansowe w wysokości 5 000 złotych.

Wciąż są przyjmowane zgłoszenia do konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. Odbywa się on w dwóch kategoriach: praca inżynierska lub magisterska oraz praca doktorska.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz mieć związek z przyjętymi przez samorząd planami i programami.

Podczas oceny prac komisja konkursowa zwróci uwagę m.in. na:

  • możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
  • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Gdyni;
  • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
  • aspekt badawczy, który może być wykorzystany przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gdyni.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które obroniły swoją pracę w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, tj. między 1 stycznia 2016 roku a 30 września br. Zgłaszane prace powinny być obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.

Zgłoszenia

Prace konkursowe (złożone z wersji drukowanej oraz elektronicznej PDF) wraz z załącznikami należy do 30 września nadesłać pocztąna adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Strategii z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa” (przy wysyłce drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Należy pamiętać o dołączeniu formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz potwierdzenia obrony pracy (wraz z uzyskaną oceną) wydane przez władze uczelni.

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni ma 3 etapy i potrwa od 15 czerwca do 15 grudnia, zgodnie z następującym harmonogramem:

  • I etap – składanie prac dyplomowych do 30 września.
  • II etap – ocena przez komisję konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do 30 listopada.
  • III etap – ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród: do 15 grudnia.

Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:

  • w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł;
  • w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem są dostępne poniżej artykułu oraz na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

Nauka Jest OK
Poprzedni artykułGdańsk: III otwarte spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi
Następny artykułPomoc dla uczących się osób z niepełnosprawnością w Gdańsku
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze