Wraz z końcem roku szkolnego 2020/21, w 40 gdańskich szkołach i placówkach oświatowych zakończy się kadencja obecnych dyrektorów. W związku z tym organizowane są konkursy, które wyłonią odpowiednie osoby na te stanowiska na kolejnych 5 lat. W Gdańsku opiekę nad uczniami sprawuje łącznie 164 dyrektorów. 

Do tej pory odbyło się już 20 konkursów, które wyłoniły nowych dyrektorów. Ci swoją funkcję rozpoczną wraz z początkiem roku szkolnego 2021/22. W tym tygodniu, w czwartek, 13 maja oraz w piątek, 14 maja rozstrzygnie się kolejna, IV tura konkursów na stanowiska dyrektorów. Dotyczyła ona poniższych placówek:

 • Przedszkole nr 32 w Gdańsku, ul. Świętojańska 26,
 • Przedszkole nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Gdańsku, al. Rzeczypospolitej 11A,
 • Przedszkole nr 67 “Wesołe Skrzaty” w Gdańsku, ul. Dworska 31,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku, ul. Poli Gojawiczyńskiej 10,
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku, ul. Polanki 119,
 • Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga w Gdańsku, ul. Małomiejska 8A,
 • Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku, ul. Kępna 38,
 • Szkoła Podstawowa nr 67 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 83 w Gdańsku, ul. Stokłosy 1,
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, ul. Polanki 130.

W latach ubiegłych konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w Gdańsku odbywały się z udziałem publiczności. W tym roku, z uwagi na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, zrezygnowano z takiej formy. Postępowania konkursowe odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Poszukiwani kandydaci na stanowiska dyrektorów

Na początku maja ruszył nabór do V tury konkursów. Odbywa się ona w poniższych placówkach edukacyjnych:

 • Przedszkole nr 9 w Gdańsku, ul. Nowiny 2,
 • Przedszkole nr 24 w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 320,
 • Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. Stanisława Maczka w Gdańsku, ul. Leśna Góra 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku, ul. Chłopska 64,
 • Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku, ul. Tęczowa 6,
 • Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku, ul. Lawendowe Wzgórze 5,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku, ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego 8,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, ul. Tytusa Chałubińskiego 13,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, ul. Janusza Meissnera 9,
 • Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35.

Zainteresowani objęciem stanowiska dyrektora w jednej z powyższych placówek, podania mogą składać do 24 maja. Ofertę w zamkniętej kopercie, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły lub placówki) w Gdańsku” można pozostawić w pok. 40 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. W przypadku wysyłki pocztowej, na adres: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

Szczegóły dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Procedura konkursowa

Procedurę postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017r. poz. 1587, z 2019r. poz. 1643).

Skład komisji konkursowej określa art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.). W związku z powyższym w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje 12-osobową komisję konkursową w składzie:

 • po trzech przedstawicieli: organu prowadzącego szkołę lub placówkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • po dwóch przedstawicieli: rady pedagogicznej i rady rodziców,
 • po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursów na dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych, udziela Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, tel. 58 323-67-22 lub sekretariat WRS tel. 58-323-67-00 i 58-323-67-27.

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku

baner 2
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze