Gdańsk jest gotowy na nadejście zimy

Choć na kalendarzową i atmosferyczną zimę jeszcze przyjdzie nam poczekać, to w Gdańsku jesteśmy gotowi, aby łagodzić jej skutki – 142 specjalistyczne pojazdy czekają w gotowości, aby zabezpieczać drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne o łącznej długości blisko tysiąca kilometrów.

– Ważne jest, abyśmy wszyscy zdali sobie sprawę, że zmiany klimatyczne powodują konieczność innego podejścia do zimowego utrzymania dróg. To nie jest tak, jak kiedyś bywało, gdy zimą były duże opady śniegu. Dzisiaj najczęściej są to temperatury wahające się około zera, które powodują jeszcze większe niebezpieczeństwa na drogach. Takie warunki atmosferyczne wymagają od nas większej finezji. Gotowość w naszym mieście co roku ustalana jest na 15 października. W tym roku maszyny jeszcze nie musiały wyjeżdżać, ale jesteśmy gotowi. Bardzo ważne jest jednak, abyśmy pamiętali, że nic nie zastąpi zdrowego rozsądku kierowców na drogach – mówiła podczas konferencji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Na czym polega „łagodzenie negatywnych skutków zimy”?

Przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W zależności od warunków atmosferycznych drogi są odśnieżane bądź uszorstniane. Ze śliskością walczyć będziemy przy pomocy chlorku sodu (soli drogowej) lub kruszywa (piasku). Ilość zastosowanych środków jest uzależniona od nasilenia warunków zimowych.
Przypominamy przy tym kierowcom, że wpływ na bezpieczną jazdę zimą mają nie tylko warunki panujące na jezdni, ale także sposób jazdy – dostosowanie prędkości i zachowanie odległości od innych pojazdów. Nie bez znaczenia jest także stan techniczny samochodu – dobór właściwego ogumienia czy stan hamulców.

Gdzie będziemy działać?

– Mamy dwa rodzaje dróg, które są utrzymywane. Naszym priorytetem jest przede wszystkim komunikacja publiczna. Pojazdy komunikacji miejskiej muszą mieć szansę dojechać do pasażerów, a one poruszają się po układzie podstawowym. Układ ten wynosi blisko 600 km i on jest odśnieżany w pierwszej kolejności. Mamy układ uzupełniający, który jest odśnieżany w ciągu 3 h po opadach. Coraz bardziej istotnym środkiem transportu jest w naszym mieście rower. Dlatego w ramach odśnieżania dbamy również o układ podstawowy rowerowy. Takich dróg szacujemy na ok. 50 km. Chcemy, by były one jak najlepiej utrzymane, bo coraz więcej gdańszczanek i gdańszczan wybiera rower jako środek transportu, a nie rekreacji – podkreślał podczas konferencji Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. zrównoważonego rozwoju.

Łagodzenie skutków zimy prowadzone będzie na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, które znajdują się w granicach administracyjnych miasta i są w trwałym zarządzie GZDiZ. W sumie odśnieżane i uszorstniane będą drogi o łącznej długości 954,5 km. 586 km tych dróg należy do Podstawowego Układu Komunikacyjnego, natomiast pozostałe 368,5 km to drogi Uzupełniającego Układu Komunikacyjnego. Do dróg Podstawowego Układu Komunikacyjnego należą drogi tranzytowe, zarówno krajowe, wojewódzkie i powiatowe oraz te, na których prowadzona jest komunikacja autobusowa. W przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych do akcji na tych drogach przystępować będziemy niezwłocznie. W drugiej kolejności łagodzić skutki zimy będziemy na drogach o znaczeniu lokalnym – gminnych i wewnętrznych. Na te drogi pojazdy wyjadą w ciągu 3 godzin od zaistnienia warunków wymagających podjęcia działań.

Działamy nie tylko na drogach…

Prace związane z łagodzeniem skutków opadów śniegu i niskiej temperatury prowadzone będą nie tylko na drogach. Ale również na infrastrukturze drogowej i komunikacyjnej, czyli przystankach tramwajowych i autobusowych, chodnikach utrzymywanych przez GZDiZ, wydzielonych ciągach pieszych i rekreacyjnych, ogólnodostępnych parkingach, płatnych i zastrzeżonych miejscach postojowych, schodach terenowych, a także na kładkach i tunelach dla pieszych.
Przypominamy przy tym, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach odpowiedzialność za utrzymanie zimowe chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości (np. przy prywatnych lub publicznych nieruchomościach czy obiektach handlowych) spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

… ale i na drogach rowerowych

W sezonie zimowym 2020/2021 na terenie miasta Gdańska odpłużane bądź uszorstniane będą drogi rowerowe o łącznej długości ok. 52 km. Standard utrzymania zimowego obejmuje odpłużenie śniegu i błota pośniegowego na całej szerokości drogi rowerowej, gdy pokrywa śniegu na nawierzchni osiągnie grubość powyżej 2 cm. Zgarnięty z nawierzchni śnieg będzie odkładany w miejsce nieutrudniające poruszanie się pieszym i pojazdom.

Czym będziemy działać?

Ilość zadysponowanego do działań specjalistycznego sprzętu uzależniona jest od rangi ulic w układzie komunikacyjnym miasta. Łącznie będzie to 142 różnego rodzaju pojazdów. W przypadku dróg układu podstawowego do dyspozycji jest:
• 40 pługoposypywarek (w tym 8 pojazdów wyposażonych w zraszacze solanką)
• 16 samochodów uzbrojonych w pługi odśnieżne
• 3 ładowarki hydrauliczne
• 2 samochody interwencyjne do likwidacji punktowej śliskości
• 2 wytwornice solanki o wydajności umożliwiającej zmagazynowanie solanki o pojemności minimum 10 tys. litrów
• 1 pojazd z pługiem wirnikowym
Dla dróg układu uzupełniającego do dyspozycji mamy:
• 24 pługoposypywarki
• 25 ciągników rolniczych
• 9 ładowarek hydraulicznych
• 6 pojazdów wyposażonych w pług klinowy
• 5 miniładowarek do udrażniania stref postoju pojazdów
• 1 pojazd z pługiem wirnikowym

Ekstremalne warunki zimowe

W przypadku, gdy wystąpią warunki ekstremalne, tj. długotrwałe, połączone z zamiecią intensywne opady śniegu, przygotowaliśmy projekty tymczasowej organizacji ruchu, które na części gdańskich ulic wprowadzają ruch jednokierunkowy. Ponadto w przypadku zagrożenia utraty przejezdności czy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach (utrudnienia widoczności z powodu wysokich zasp) będziemy wywozić śnieg z pasów drogowych. Śnieg wywożony będzie również w przypadku pojawienia się realnego zagrożenia podtopienia budynków mieszkalnych wodą z topniejącego śniegu.

Ile to będzie kosztowało?

Za utrzymanie zimowe odpowiada wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca, w którego gestii jest zapewnienie specjalistycznego sprzętu, środków, czyli chlorku sodu i kruszywa, a także pracowników. Podobnie jak w poprzednich latach zawarta z wykonawcą umowa jest umową rezultatu, gdzie wykonawca otrzyma zapłatę za uzyskany efekt, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg.
Docelowy plan finansowy na 2020 rok to 11,61 mln zł. Do tej pory wykorzystanych zostało 5,5 mln zł. W budżecie do końca 2020 roku zostało 6,1 mln zł. Pierwotny plan finansowy na 2021 wynosi 16,61 mln zł.

Magdalena Kiljan
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku

Poprzedni artykułGdańsk: W czwartek listopadowa sesja Rady Miasta
Następny artykuł„Arszenik i stare koronki” w grudniu w Teatrze Miejskim
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze