Europejski dzień ofiar przestępstw – jak pomagamy ofiarom i jak możesz im pomóc Ty?

Dzisiaj, 22 lutego, obchodzimy Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. Jest to dzień, w którym zwracamy szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób, które doświadczyły przemocy, krzywdy lub straty w wyniku przestępstwa. W tym artykule przedstawiamy, jak Policja pomaga ofiarom przestępstw i jak Ty możesz im pomóc.

Jak Policja pomaga ofiarom przestępstw?

Policja jest jedną z pierwszych instytucji, z którymi kontaktuje się ofiara przestępstwa. Policjanci mają obowiązek zapewnić ofierze informację o jej prawach, wsparcie i ochronę. Policja współpracuje także z innymi podmiotami, takimi jak prokuratura, sąd, służba więzienna, fundacje i stowarzyszenia, które oferują ofiarom pomoc prawną, psychologiczną, materialną i społeczną.

Policja realizuje wiele działań na rzecz poprawy sytuacji ofiar przestępstw, takich jak:

– szkolenia i podnoszenie kwalifikacji policjantów w zakresie niesienia pomocy ofiarom przestępstw,

– tworzenie i rozwijanie specjalistycznych jednostek i zespołów zajmujących się ofiarami przestępstw, takich jak Zespoły ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespoły ds. Ofiar Przestępstw na Tle Seksualnym, Zespoły ds. Ofiar Przestępstw z Nienawiści;

– wdrażanie i stosowanie procedur i standardów obsługi ofiar przestępstw, takich jak Karta Praw Ofiary czy Procedura Niebieskie Karty,

– udostępnianie i wyposażanie pomieszczeń dla ofiar przestępstw, w których mogą one czuć się bezpiecznie i komfortowo podczas składania zeznań lub oczekiwania na interwencję,

– prowadzenie działań prewencyjnych i edukacyjnych, mających na celu zapobieganie przestępstwom i podnoszenie świadomości społecznej o problemach ofiar przestępstw,

– uczestniczenie w obchodach Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw i innych inicjatywach promujących prawa i potrzeby ofiar przestępstw.

Jak Ty możesz pomóc ofiarom przestępstw?

Pomoc ofiarom przestępstw nie jest tylko zadaniem Policji i innych instytucji. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji ofiar przestępstw, poprzez:

– zgłaszanie Policji wszelkich podejrzeń o popełnieniu przestępstwa lub zagrożeniu dla ofiary,

– świadczenie pomocy ofierze w sytuacji kryzysowej, np. udzielając pierwszej pomocy, wezwaniem pogotowia, zapewnieniem schronienia, towarzyszeniu w drodze do najbliższej jednostki Policji,

– okazywanie ofierze wsparcia, zrozumienia i szacunku, nie oceniając jej ani nie obwiniając za to, co się stało,

– udzielanie ofierze informacji o jej prawach i możliwościach uzyskania pomocy, np. podając numery telefonów, adresy stron internetowych, nazwy organizacji,

– zachęcanie ofiary do skorzystania z profesjonalnej pomocy, np. prawnika, psychologa, terapeuty czy doradcy,

– angażowanie się w działania na rzecz ofiar przestępstw, np. poprzez wolontariat, darowizny, kampanie społeczne, lobbing.

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw to ważny dzień, który przypomina nam o tym, że ofiary przestępstw potrzebują naszej pomocy i solidarności. Policja jest zobowiązana do zapewnienia ofiarom przestępstw informacji, wsparcia i ochrony, a także do współpracy z innymi podmiotami, które oferują ofiarom pomoc. Każdy z nas może także pomóc ofiarom przestępstw, poprzez zgłaszanie przestępstw, świadczenie pomocy, okazywanie wsparcia, udzielanie informacji i angażowanie się w działania na rzecz ofiar przestępstw. Pamiętajmy o tym nie tylko dzisiaj, w Europejskim Dniu Ofiar Przestępstw, ale każdego dnia.

asp. sztab. Marcin Kunka

Poprzedni artykułGdynianie dzielą się żywnością z potrzebującymi
Następny artykułIX Elbląski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze