Policja zachęca do służby w formacji

Zastanawiasz się nad swoją zawodową przyszłością? Szukasz pracy ciekawej i satysfakcjonującej? Pomyśl o służbie w Policji! Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji!  Świeżo upieczony policjant po kursie podstawowym może liczyć na zarobki od ok. 4600 do 4900 złotych na rękę. Musisz wypełnić kwestionariusz osobowy i dostarczyć go do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub do jednej z komend miejskich/powiatowych z terenu naszego województwa.

Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Bycie policjantem to ogromne wyzwanie, zaszczyt, ale przede wszystkim codzienna satysfakcja z pełnionej służby. Aby przystąpić do rekrutacji, kandydat musi spełniać wymogi formalne takie jak:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak przystąpić do rekrutacji – postępowanie kwalifikacyjne:

 • Procedurę rekrutacji rozpoczyna ogłoszenie Komendanta Głównego Policji, w którym podaje się terminy i limity przyjęć do służby w Policji;
 • Następnie należy wypełnić kwestionariusz osobowy i dostarczyć go do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub do jednej z komend miejskich/powiatowych z terenu naszego województwa;
 • W dalszej kolejności następuje sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w  kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji;
 • Test wiedzy – obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • Test sprawności fizycznej – zaliczenie następuje po pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1.41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor można zobaczyć na stronie na kanale YouTube Pomorskiej Policji;
 • Test psychologiczny MultiSelect – bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji;
 • Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby oraz ustalenia, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”;
 • Rozmowa kwalifikacyjna – ma na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami;
 • Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Każdy policjant to jedno ogniwo umundurowanej i uzbrojonej formacji służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi. W Policji służy blisko 100 tys. policjantów wspieranych przez prawie 25 tys. pracowników cywilnych, od których każdego dnia zależy nasze wspólne bezpieczeństwo.

asp. sztab. Marcin Kunka


Poprzedni artykułPrzed nami kolejny sportowy weekend. Gdzie obejrzysz spotkanie Twojej drużyny
Następny artykułMasz pytania? Zadzwoń.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze