Sesja Rady Miasta Kościerzyna LXVI

Dnia 1 lutego 2023 o godz. 14:00 w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna odbędzie się sesja Rady Miasta Kościerzyna.

Porządek dzienny obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LXV sesji.

5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r – druk nr 576,     – druk nr 576A

b. zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 577,       – druk nr 577A

c. darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego działki gruntu ozn. nr geodez. 224/6, położonej
w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna – druk nr 578,

d. wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 579,

e. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w rejonie
Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna – druk nr 580,

f. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 975, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna – druk nr 581,

g. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 159/46, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna – druk nr 582,

h. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19 i 137/23, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna – druk nr 583,

i. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 98, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna – druk nr 584,

j. ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 585,

k. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna – druk nr 586,

l. zmiany uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 587,   –  druk nr 587A

m. zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 588,   – druk nr 588A

n. zmiany uchwały nr LXII/534/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Kościerzyna – druk nr 589,

7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2022 r.;

8. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2022 r.;

9. Informacja z przebiegu i stanu przygotowań inwestycji realizowanych przez gminę miejską oraz gminne jednostki organizacyjne.

10. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie sesji.

UM Kościerzyna


Poprzedni artykułRuszył nabór wniosków o 500+ na kolejny okres świadczeniowy
Następny artykułProgramowanie w świecie retro gier dla dzieci i młodzieży
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze