Abonament za parkowanie i Budżet Obywatelski na przyszły rok

W środę (22.11) odbyła się LVIII sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad pod głosowanie poddano uchwały dotyczące m.in.: zmiany regulaminu za parkowanie pod Parkiem Centralnym, ustalenia wysokości Budżetu Obywatelskiego na zadania w przyszłym roku oraz odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Radni Gdyni zasiedli w ławach w środę, 22 listopada o godz. 12.00. Spotkali się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Sesja była transmitowana na stronie Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.

Podczas sesji gdyńscy radni przyjęli projekty uchwał dotyczące m.in.:

  • ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania w 2024 roku

Uchwała dotyczy ustalenia wysokości środków przeznaczonych na projekty wybierane przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim w 2024 roku w Gdyni, których realizacja planowana jest na rok 2025.

Zgodnie z niniejszą uchwałą na projekty wybierane w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gdyni zostaje przeznaczone 0,5% wydatków miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022, co daje kwotę 9 634 114 zł. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2024 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowić będzie sumę ww. kwoty oraz środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdyni przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż gmina miasta Gdyni oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

W dniu 24 stycznia 2018 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XXXIX/1139/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy miasta Gdyni oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Dotychczasowe przepisy uchwały nie regulowały trybu udzielania dotacji dla szkół dla dorosłych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki uzależniony od efektów kształcenia. Wprowadzono również obowiązek odrębnego rozliczenia dotacji otrzymanej na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Projekt uchwały uwzględnia obowiązujące dotychczas w Gdyni zasady dotowania publicznych jak i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz wprowadza nowe regulacje, których konieczność wynika ze zmian ustawowych. Zapisy te mają charakter porządkowy i doprecyzowujący.

  • odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest organem stanowiącym i kontrolnym związku. W jego skład wchodzą prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin tworzących związek. Zgodnie ze statutem KZG „Dolina Redy i Chylonki” rada miasta może wyrazić zgodę na reprezentowanie gminy przez innego członka. W zgromadzeniu Gdynia posiada 5 przedstawicieli. W związku z rezygnacją z członkostwa radnej Ewy Krym na jej miejsce powołany został wiceprezydent Michał Guć.

  • zmiany w regulaminie parkingu podziemnego zlokalizowanego pod Parkiem Centralnym

W związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców, Rada Miasta Gdyni podjęła decyzję o wprowadzeniu abonamentu (550 zł) za parkowanie pod Parkiem Centralnym. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie wygody i dostępności miejsc postojowych dla mieszkańców, którzy regularnie korzystają z tego parkingu.

Na początek w ramach miesięcznego abonamentu dostępnych będzie 50 miejsc. Natomiast maksymalnie może to być połowa wszystkich miejsc postojowych (136 miejsc).

Zmiany w regulaminie mają na celu zapewnić równowagę między korzystaniem z parkingu pod Parkiem Centralnym przez osoby posiadające abonament a użytkownikami, którzy korzystają z niego jednorazowo.

Ponadto podczas sesji wysłuchaliśmy sprawozdania z prac Rady Dzielnicy Chylonia oraz Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia.

Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 20 grudnia o godz. 12.00.

Pełny porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Magdalena Śliżewska
UM Gdynia

Poprzedni artykułKierunek: Suwałki!
Następny artykułPrzy ul. Srebrnej powstanie nowy teren rekreacyjny
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze