Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przesłał prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu „Memorandum w sprawie programu rządowego dla obszaru oddziaływania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce”. Dokument ten jest zaproszeniem do dialogu nad procesem realizacji i eksploatacji tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa inwestycji. Dialogu, który – jak podkreśla marszałek Struk – jest obecnie bardzo potrzebny.

Memorandum stanowi aktualizację dokumentu przygotowanego i przekazanego stronie rządowej już w 2016 roku. Jest to zatem ponowne zaproszenie, uwzględniające aktualne okoliczności, do całościowego dialogu pomiędzy administracją rządową i samorządową, którego celem powinno być uzgodnienie kompleksowych działań niezbędnych dla jak najlepszego wdrożenia przedsięwzięcia, którego znaczenie jest strategiczne dla całego kraju – czytamy w piśmie marszałka dołączonym do przesłanego dokumentu.

W celu wykorzystania potencjału inwestycji Memorandum wskazuje potrzebę przyjęcia Strategicznego Programu Rządowego (SPR) pn. „Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej”. Celem ogólnym SPR będzie uruchomienie i optymalne wykorzystanie potencjałów rozwojowych obszaru oddziaływania elektrowni jądrowej w związku z silnym impulsem inwestycyjnym, a następnie skokową zmianą lokalnych warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, jakie spowoduje realizacja tej strategicznej inwestycji. Tylko kompleksowe działania (dotykające wszystkich istotnych obszarów, takich jak dostępność transportowa, rozwój gospodarczy, edukacja i rozwój zasobów ludzkich, warunki życia i atrakcyjność osiedleńcza, infrastruktura elektroenergetyczna) pozwolą przygotować region na realizację tak istotnej dla bezpieczeństwa państwa inwestycji.

Jak zauważa Marszałek Struk z realizacją elektrowni wiązać się będzie potrzeba budowy infrastruktury – dróg, linii kolejowej czy linii elektroenergetycznych – które na zawsze zmienią charakter i krajobraz gminy, w której powstanie elektrownia i jej otoczenia. Dodatkowo powstanie zaplecze mieszkalne i usługowe dla budowniczych elektrowni, których docelowa liczba może przekroczyć kilka tysięcy osób. To wszystko budzi wśród mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców poczucie niepewności, a wiele z ich pytań póki co pozostaje bez odpowiedzi. Dlatego chcemy zwrócić uwagę Premiera RP na potrzebę szerokiego i kompleksowego podejścia do przygotowania całego przedsięwzięcia.

pomorskie.eu

Nasza Dieta
Poprzedni artykułFestyn w Parku Dolinka
Następny artykułUczestnicy regat Operation Sail z 1972 roku poszukiwani
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze