W Warszawie podpisano porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wśród sygnatariuszy znalazł się Uniwersytet Morski w Gdyni, który wyszkoli inżynierów farm wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa (MEW) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie. Stawia na nią również Polska, która w ciągu kilku najbliższych lat zbuduje farmę wiatrową na Bałtyku. Będzie ona zlokalizowana na wysokości Choczewa i Łeby, około 23 kilometry od linii brzegowej.

Inwestycja, którą prowadzi PKN Orlen, wymaga sprawnie działającego łańcucha dostaw i wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Będą oni zaangażowani w przygotowanie, realizację i późniejszą obsługę morskich farm. Szacuje się, że tylko na etapie budowy będzie potrzebnych około 8 tys. specjalistów. Ma ich wyszkolić m.in. Uniwersytet Morski w Gdyni. To jedna z zaledwie czterech wskazanych przez rząd uczelni w kraju, mających zapewnić kadry dla farm wiatrowych. Współpraca PKN Orlen z Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zakłada m.in. realizację innowacyjnych inicjatyw badawczych, analitycznych i naukowych związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej Polsce.

Uniwersytet Morski uruchomi kierunki studiów inżynierskich poświęcone morskiej energetyce wiatrowej. Ich absolwenci zyskają wiedzę techniczną i praktyczną niezbędną do pracy przy przygotowaniu i obsłudze farm. Specjaliści z Orlenu podzielą się ze studentami wiedzą i doświadczeniem oraz zapewnią wsparcie merytoryczne w rozwoju nowych kierunków kształcenia.

Dlatego przedstawicieli Uniwersytetu Morskiego nie mogło zabraknąć w Warszawie, gdzie w środę, 15 września podpisano porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

– Uniwersytet Morski w Gdyni jako uczelnia akademicka z nowoczesnym Centrum Offshore może stać się jednym z liderów w wyścigu o morskie farmy wiatrowe, silnym wsparciem i zapleczem naukowo-badawczym dla polskiej gospodarki morskiej i morskiej energetyki wiatrowej. Jesteśmy gotowi, aby nasza uczelnia była partnerem badawczym i edukacyjnym w tej dziedzinie – mówił prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który w imieniu uczelni podpisał porozumienie.

Porozumienie, którego celem jest wsparcie rozwoju sektora offshore w Polsce oraz maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej strefie ekonomicznej, zapewni stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskiej energetyki wiatorwej w Polsce. Ma też wspierać dialog z przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych poprzez działania na rzecz dynamicznego rozwoju nowego sektora. Szczególnie istotna w tym kontekście będzie kwestia wzmocnienia krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Stronami porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: minister klimatu i środowiska, minister aktywów państwowych, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister infrastruktury, minister edukacji i nauki, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, minister rolnictwa i rozwoju wsi, minister rozwoju, pracy i technologii, pełnomocnik rządu ds. OZE, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Porozumienie jest inspirowane brytyjskim tzw. Offshore Sector Deal i jest drugim na świecie porozumieniem sektorowym dotyczącym budowy nowego sektora gospodarki – morskiej energetyki wiatrowej.

Przemysław Kozłowski
UM Gdynia

Nasza Dieta
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze