Wyłoniono laureata wśród Pracodawców Przyjaznych Seniorom

Tegorocznym laureatem w konkursie Pomorskie dla seniora w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom został Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Polski Komitet Pomocy Społecznej to jedna z najstarszych organizacji pozarządowych w kraju. Jej misją jest niesienie pomocy każdemu, kto z różnych powodów jest niezdolny do samodzielnego rozwiązywania swoich życiowych problemów. Szczególną opieką PKPS otacza osoby starsze, niepełnosprawne, samotne, mające trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Organizacją i koordynacją działalności PKPS na terenie naszego województwa, zajmuje się Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku, którego motto brzmi: „Wiemy, jak pomagać i chcemy to robić”. W ramach swojej działalności stowarzyszenie prowadzi w województwie pomorskim: popołudniowe Kluby Seniora w Gdyni, Sopocie, Malborku, Skarszewach, Tczewie, w których realizowana jest działalność kulturalno-oświatowa .

Dzienne Domy Pobytu Senior+ w Sopocie i Skarszewach, zapewniające kompleksową organizację zajęć dla seniorów oraz wyżywienie, działalność prozdrowotną w ramach projektów Ścieżka zdrowia 50+, obejmującą: gimnastykę geriatryczną (ćwiczenia usprawniające układ oddechowo-krążeniowy oraz układ ruchu), wyjazdy integracyjne promujące aktywne spędzanie czasu wolnego, a także szkolenia z zakresu prawidłowego odżywiania. Natomiast w ramach projektu Ludzie Starsi XXI wieku w naszym regionie PKPS organizuje spotkania i zajęcia integrujące seniorów ze społecznością lokalną oraz ułatwiające i zwiększające ich aktywność w otaczającym ich świecie poprzez naukę obsługi komputera, korzystania z Internetu, telefonu komórkowego oraz kart bankomatowych.

Bardzo znaczącym zadaniem realizowanym przez Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS jest świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznego. W tym celu zatrudnianych jest około 200 opiekunek. Codzienną formą wsparcia objętych jest około 630 osób. Podopieczni nie zostali pozbawieni opieki nawet w okresie pandemii, wizyty opiekunek nie zmieniły swojej częstotliwości. Pomoc okazano również osobom objętym kwarantanną. W dwóch placówkach PKPS – Klubie Seniora w Skarszewach i w Świetlicy Środowiskowej w Tczewie szyto maseczki, które przekazano bezpłatnie podopiecznym. Ponadto pracownicy stowarzyszenia wykonali maseczki dla opiekunek świadczących usługi Seniorom.

Dodatkowo, PKPS w Gdańsku zajmuje się dystrybucją żywności w ramach programu operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020. Żywność przekazywana jest najuboższym osobom i rodzinom zakwalifikowanym przez pracowników socjalnych. Wsparcie z tego programu otrzymują też osoby starsze i niepełnosprawne.

pomorskie.eu


Poprzedni artykułCena za grunt przy ul. Głowckiego ustalona
Następny artykułFestyn na „Kalbarze” przełożony
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze