Wprowadzono stan wyjątkowy na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi – co musisz wiedzieć?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W związku z trwającym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego związanego z kryzysem na granicy Rzeczypospolitej Polski z Republiką Białorusi ukazało się 2 września w Dzienniku ustaw rozporządzenie Prezydenta Polski Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części woj. podlaskiego oraz części woj. lubelskiego.

Stan wyjątkowy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w rozporządzeniu, a więc od 2 września. Uchylić może je jedynie Sejm bezwzględną większością głosów.

Na jak długo?

Stan wyjątkowy został wprowadzony na okres 30 dni. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić jeszcze tylko raz, za zgodą Sejmu, na czas nie dłuższy niż 60 dni.

Ograniczenia – co nas czeka?

Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego wprowadza się następujące rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela:

 • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń
 • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
 • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
 • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym;
 • zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów, położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym;
 • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym;
 • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Po publikacji rozporządzenia Prezydenta RP rozpoczęła się procedura związana z wydaniem rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów. W rozporządzeniu Rada Ministrów, działając w zakresie wyznaczonych w rozporządzeniu Prezydenta RP ograniczeń możliwych do wprowadzenia na podstawie ustawy z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, określa zakres ich stosowania oraz sposób ich wprowadzenia.

Obostrzenia, jakie zostały wyszczególnione w tym rozporządzeniu, to:

 • zawieszenie prawa organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym,
 • zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych,
 • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
 • zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami (nie będzie on dotyczył m.in. osób stale zamieszkujących ten obszar),
 • zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy,
 • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Lista miejsc w woj. podlaskim oraz lubelskim, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy dostępna w linku poniżej w rozporządzeniu Prezydenta RP:

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2021.245.0001612,rozporzadzenie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-sprawie-wprowadzenia-stanu-wyjatkowego-na-obszarze-czesci-wojewodztwa-podlaskiego-oraz-czesci-wojewodztwa-lubelskiego.html

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego dostępna pod linkiem poniżej:

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2021.245.0001613,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-ograniczen-wolnosci-i-praw-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-stanu-wyjatkowego.html

fot. wikipedia.org/Beentree


Poprzedni artykułRaport PLAY: Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zachowania konsumentów oraz rozwój sieci
Następny artykułElbląskie TPD uruchamia nowy projekt profilaktyczny pn.: „Alkohol? nie warto – regionalny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży”
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze