CRR – IP w Braniewie ruszył z 3 edycją projektu „Parasol na start – indywidualny program inkubacji”

CRR- IP w Braniewie w marcu 2021 rozpoczęła się kolejna, już 3 edycję projektu „Parasol na start-indywidualny program inkubacji”. Tym razem „parasol” Inkubatora Przedsiębiorczości pojawił się w barwach symbolizujących ciepło, przyjaźń, szczęście. Są to elementy szczególnie istotne dla strategii „raczkujących przedsiębiorstw” w rzeczywistości nowych uwarunkowań gospodarki w świecie panującej pandemii.

Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie-Inkubator Przedsiębiorczości w 2021 roku za inkubuje 20 przedsiębiorstw w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Inkubator w Braniewie w marcu 2021 rozpoczął już trzecią edycję projektu. 20 przedsiębiorstw bierze udział w I Etapie Programu 3, będzie on trwał rok. W roku 2022 kolejne 20 firm będzie miało szansę przystąpić do projektu, będzie to etap II, 3 edycji, która ruszy w marcu tego roku.

W 2021 roku w ramach projektu: „Parasol na start-indywidualny program inkubacji” przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju z województwa warmińsko mazurskiego otrzymają pomoc opartą na pięciu głównych filarach:

  • powierzchni open space,
  • usług księgowych i prawnych,
  • doradztwa indywidualnego,
  • szkoleń,
  • promocji i usług ICT.

Dwadzieścia młodych przedsiębiorstw z województwa warmińsko mazurskiego nowy rok rozpocznie pod parasolem Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie. Ostatnie miesiące postawiły wielkie wyzwania przed wszystkimi przedsiębiorcami. Bez wcześniejszego przygotowania konieczne były zmiany profilowe biznesów, tak, aby przetrwać najtrudniejszy czas.

2021 rok jest równie wymagający, nadal pozostaje wiele niewiadomych, z którymi przedsiębiorcy muszą się uporać. Nie tylko branże wykluczone przeżywają swoje ciężkie chwile. Młode przedsiębiorstwa, o niskim stażu, bez wypracowanej pozycji na rynku także są szczególnie narażone na niepowodzenie. Z pomocą przyszło Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie-Inkubator Przedsiębiorczości. Pod swoim parasolem, który w tej edycji jest koloru różowego, tworzy wsparcie, zaplecze prowadzenia biznesu. Można się odważyć, powiedzieć, że uczestnicy mają szansę spojrzeć na obecną sytuację i warunki przez różowe okulary, ponieważ wspierani są przez Inkubator. Wspólnie w ekosystemie biznesu, jaki został stworzony przez braniewski Inkubator, 20 przedsiębiorstw postawi swoje pierwsze kroki oraz będzie rozwijać biznes. Szczególnie istotne, są bazowe założenia projektu. Odnosząc się do nazwy projektu, kluczowym pojęciem staje się: “Indywidualny Program Inkubacji”. Zakłada on indywidulanie dostosowana pomoc, zależną od konkretnej sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. To jest klucz i podstawa pomocy przewidzianej przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie.

Przedsiębiorcy w ciągu 2021 roku skorzystają z powierzchni open space, porad prawnych, otrzymają wsparcie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, wezmą udział w sesjach doradztwa indywidualnego z zakresu m.in. zarządzania strategicznego, promocji/marketingu, sprzedaży, innowacyjności w przedsiębiorstwie, usług szkoleniowych (program warsztatowo- szkoleniowy – rozwój kluczowych kompetencji z punktu widzenia przedsiębiorcy, networking, usług promocji i ICT (przygotowanie identyfikacji marki, postawienie strony WWW, wydruk materiałów promocyjnych takich jak wizytówki, ulotki, roll up oraz inne materiały promocyjne, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem firmy), wdrożenia programów CRM, promocji w internecie oraz mediach lokalnych, usprawnienia technologii firmy w zakresie rozwiązań informatycznych, przygotowania filmu promocyjnego przedsiębiorstwa.

Całość przedsięwzięcia odbywa się w Centrum Rozwoju Regionalnego- Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie.

To właśnie w tym miejscu zbiegają się drogi młodych i przedsiębiorczych ludzi, którzy stają przed wyzwaniem, jakim jest rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wysoko wyspecjalizowanego zaplecza merytoryczno – technicznego, które stanowi główną barierę do pokonania na etapie decyzyjnym tychże ludzi. Przedsiębiorstwa wspólnie mogą rozwijać się pod „parasolem” Inkubatora Przedsiębiorczości.

Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Botaniczna 11 14-500 Braniewo
biuro@inkubatorbraniewo.pl
www.inkubatorbraniewo.pl
(55) 2307597

—–ARTYKUŁ SPONSOROWANY—–

baner 2