sobota, 18 maja, 2024
ArchiwumArchiwum ElblągElbląskie Forum Kulturoznawcze

Elbląskie Forum Kulturoznawcze

W dniach 26-28 września Biblioteka Elbląska im. C. Norwida wspólnie z Tygodnikiem „Polityka”, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Elbląskim Towarzystwem Naukowym im. Jana Myliusa zaprasza na Elbląskie Forum Kulturoznawcze, które odbędzie się pod hasłem „Od przybytku głowa boli. Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru”. Wstęp wolny.
Tegoroczne Forum organizowane pod hasłem: „Od przybytku głowa boli. Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru” stanowi kontynuację i rozwinięcie cyklu konferencji kulturoznawczych: „Moda na obciach, czyli co Polacy robią z kulturą popularną” oraz „Codzienność kręci. Kultura codzienności, codzienność kultury”, które odbyły się w Elblągu w latach 2008 i 2010.
W ramach Forum, podczas sesji wykładowych i paneli dyskusyjnych poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania dotyczące zjawiska nadmiaru (słów, dźwięków, obrazów, znaków, przedmiotów, informacji itp.) w kulturze, a także analizować sposoby i strategie radzenia sobie z tym zjawiskiem zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym – ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury.
Do wygłoszenia wykładów oraz poprowadzenia dyskusji zaprosiliśmy grono wybitnych ekspertów – kulturoznawców, medioznawców, filozofów, językoznawców, socjologów, dziennikarzy i publicystów.
Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Elbląskiego Forum Kulturoznawczego jest specjalnie powołana Rada Naukowa, w skład której wchodzą: red. Edwin Bendyk (Collegium Civitas / „Polityka”), prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (SWPS) – Przewodniczący Rady, prof. dr hab. Wojciech Burszta (SWPS), prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM), prof. dr hab. Mirosław Duchowski (ASP Warszawa), dr hab. prof. UAM Marek Krajewski (UAM), dyrektor Biblioteki Elbląskiej Jacek Nowiński (Biblioteka Elbląska), dr hab. Krzysztof Olechnicki (UMK), dr Mirosław Pęczak (SWPS / „Polityka”/ UW), prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK) – autor koncepcji Elbląskiego Forum Kulturoznawczego, prof. dr hab. Wiesław Władyka (UW / „Polityka”).
Forum będzie miało charakter interdyscyplinarny i otwarty, pozwalający na wielopłaszczyznowe potraktowanie omawianej problematyki, tak aby umożliwić jak najszerszą wymianę doświadczeń oraz odkrycie perspektyw i punktów widzenia przydatnych zarówno naukom społecznym i humanistyce, jak i codziennej praktyce osób kreujących życie kulturalne w Polsce.
Program Forum:
26 września 2012 (środa)
I. 17.00 – 17.30 – Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW): „Za dużo słów”
II. 17.30 – 19.30 – Panel ekspercki „Za dużo polityki, za dużo polityków?” – panel dyskusyjny – prowadzenie: prof. dr hab. Wojciech Burszta (SWPS/Warszawa), uczestnicy: prof. dr hab. Andrzej Szahaj (UMK), dr hab. prof. UMK Andrzej Zybertowicz (UMK), dr Jacek Wasilewski (UW)
27 września 2012 (czwartek)
I. 9.30 – 11.30 – Sesja pierwsza „O tym , co nas zalewa i jak sobie z tym radzić”, prowadzący – prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW)
1. Wykłady eksperckie:
– prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK): „Sita. O indywidualnych i społecznych sposobach radzenia sobie z postniedoborem”
– prof. dr hab. Krystyna Szafraniec (UMK): „Czy młodzi i młodość nas zalewają i czy trzeba się przed tym bronić?”
– dr hab. prof. SWPS Krzysztof Jaskułowski (SWPS/Wrocław): „Zawartość nauki w nauce – o nadprodukcji naukowej”
2. Dyskusja
II. 11.30 – 12.00 – Wykład ekspercki – prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko (IFiS PAN): „Lęk przed pustką. O nadmiarze religijności kompulsywnej”
12.00 – 12.30 – przerwa
III. 12.30 – 14.30 – Sesja druga „Za dużo obrazów”, prowadzący – prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska (PAN, UW)
1. Wykłady eksperckie:
– prof. dr hab. Rafał Drozdowski (UAM): „Obrazów nigdy dosyć – pod warunkiem, że nie służą jedynie do oglądania”
– dr Tomasz Ferenc (UŁ): „Kolekcjonowanie oraz niszczenie jako dwie artystyczne strategie postępowania wobec nadmiaru fotografii”
– dr hab. Krzysztof Olechnicki (UMK): „O tym jak fotografujący radzą sobie z nad-łatwością produkcji obrazów”
2. Dyskusja
14.30 – 17.00 – przerwa
IV. 17.00 – 19.00 – Panel ekspercki „Za dużo mediów, zbyt dużo w mediach?” – panel dyskusyjny – prowadzenie: prof. dr hab. Wiesław Władyka (tygodnik POLITYKA, UW), uczestnicy: prof. dr hab. Wiesław Godzic (SWPS/Warszawa), Jerzy Sosnowski (III Program Polskiego Radia) i Krzysztof Varga („Gazeta Wyborcza”)
28 września 2012 (piątek)
I. 9.30 – 10.00 – Wykład ekspercki – prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM) „Porządki i przypadki, albo o sposobach radzenia sobie z nadmiarem (literatury) w PRL-u i dziś”
II. 10.00 – 12.00 – Sesja pierwsza „Za dużo rzeczy”, prowadzący: dr hab. prof. UAM Marek Krajewski (UAM)
1. Wykłady eksperckie:
– mgr Marta Skowrońska (UAM): „Konteksty gromadzenia przedmiotów w przestrzeni
domowej oraz strategie minimalizowania ich obecności”
– dr Renata Tańczuk (UWr): „Kolekcjonowanie i nadmiar przedmiotów”
– dr Andrzej W. Nowak (UAM): „Zalani wiedzą, spiętrzenie czasu i informacji a atencjonalistyczne piramidy władzy”
2. Dyskusja
12.00-12.30 – przerwa
III. 12.30 – 14.30 – Sesja druga „Za dużo dźwięków”, prowadzący: dr hab. Krzysztof Olechnicki (UMK)
1. Wykłady eksperckie:
– Bartek Chaciński (tygodnik POLITYKA): „W strumieniach muzyki, czyli jak zatopiono przemysł nagraniowy”
– dr hab. prof. SWPS Mariusz Czubaj (SWPS/Warszawa): „Kultura fanowska jako przykład utopii postproduktywności oraz alternatywy: strategie minimalizmu i abnegacji”
– dr Mirosław Pęczak (UW): „Promocja i manipulacja – telewizja wobec nadmiaru muzyki”
2. Dyskusja
14.30 – 17.00 – przerwa
IV. 17.00 – 19.00 – Panel ekspercki „Jednego za mało: sensu” – panel dyskusyjny – prowadzenie: Edwin Bendyk (tygodnik POLITYKA, Collegium Civitas), uczestnicy: prof. dr hab. Janusz Danecki (UW), dr Radosław Sojak (UMK), Wawrzyniec Smoczyński (tygodnik POLITYKA)
V. 19.00 – 19.30 – Podsumowanie wydarzeń Elbląskiego Forum Kulturoznawczego i wnioski
Patronatem honorowym Forum objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas oraz Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk.

Najnowsze artykuły

0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx