środa, 29 maja, 2024
ArchiwumArchiwum Elbląg„GOLDEN 1000” Otwarte Mistrzostwa Elbląga na dystansie 1km

„GOLDEN 1000” Otwarte Mistrzostwa Elbląga na dystansie 1km

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu uprzejmie informuje, że w dniu 23 września 2012 roku o godz. 11:00 na stadionie przy ul. Saperów odbędzie się ostatni start zawodów z cyklu „Golden 1000” Otwarte Mistrzostwa Elbląga na dystansie 1 km. 
Wszystkich chętnych zapraszamy na start!

REGULAMIN
I. CEL IMPREZY:
Promocja zdrowego stylu życia.
Popularyzacja biegania oraz czynnej rekreacji ruchowej.
Wyłonienie Mistrzów Elbląga w kategorii OPEN oraz dzieci i młodzieży (kobiet i mężczyzn).
II. ORGANIZATOR:
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu przy współpracy Gminy Miasta Elbląg.
III. TERMIN I MIEJSCE:
Zawody będą się odbywać 29.04.2012 – 13.05.2012 – 24.06.2012 – 23.09.2012 (niedziela).
Start i meta – Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne).
Szatnia – udostępniona przy stadionie.
IV. PROGRAM ZAWODÓW:
11:00 – start I serii biegu 1000m
Starty w kategoriach: dzieci ( uczniowie Szkół Podstawowych dziewczynki i chłopcy).
młodzież (uczniowie gimnazjów i szkół średnich – dziewczynki i chłopcy)
dorośli ( kobiety i mężczyźni )
Kolejne serie biegu, co 10 – 15 minut ( ustalenia w dniu zawodów)
Ostatnia GŁÓWNA seria OPEN dla wszystkich chętnych z wynikami poniżej 3’30”/1km
Losowanie upominków dla wszystkich zawodników po ostatnim biegu ok. godz. 12:30.
V. TRASA
Biegi zostaną rozegrane na bieżni tartanowej 333m.
Wszyscy zawodnicy biegną 1000m.
VI. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
Listy wyników będą ukazywały się na stronie www.mostruso.pl .
Do startu uprawnione są osoby indywidualne oraz zawodnicy klubów i uczniowie szkół. Zawodnicy niepełnoletni startują – OBOWIĄZKOWO – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
(zgoda rodziców dla zawodników niepełnoletnich (jedna na 4 imprezy) do pobrania na stronie www.mostruso.pl)
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie /do wglądu przez organizatora dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej/ oraz aktualnych badań lekarskich lub pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniu zawodów od godz.10:15 do 10:45 w biurze zawodów.
Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku przy stadionie ul. Saperów.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i zdjęć zrobionych w trakcie imprezy, dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
VII. FINANSOWANIE:
Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy.
Koszty dojazdów pokrywają uczestnicy.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie napój.
Każdy zawodnik zostanie sklasyfikowany w swojej kategorii wiekowej.
Wszystkich uczestników biegu GOLDEN 1000 obowiązuje niniejszy regulamin.
Sprawy sporne dot. biegów rozstrzyga Sędzia Główny.
Organizator zastrzega sobie możliwości ostatecznej interpretacji regulaminu.

Dyrektor MOS w Elblągu
Stanisław Szczepański
foto: mostruso.pl


Najnowsze artykuły

0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx