sobota, 18 maja, 2024
ArchiwumArchiwum ElblągELBLĄSKI PÓŁMARATON – BAŻANT 2012

ELBLĄSKI PÓŁMARATON – BAŻANT 2012

Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” w Elblągu uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2012 roku (niedziela) o godz. 11:15 w Bażantarni rozegrany zostanie „Elbląski Półmaraton – Bażant 2012”. Zawody zostaną połączone z biegami w ramach XII Grand Prix Elbląga w Biegach Przełajowych.

Wszystkich chętnych zapraszamy na start!

REGULAMIN
I. CEL IMPREZY:
1. Promocja Elbląga.
2. Popularyzacja biegania oraz czynnej rekreacji ruchowej.
II. ORGANIZATOR:
MKS „TRUSO” Elbląg przy współpracy Gminy Miasta Elbląg, MOSiR Elbląg i MOS w Elblągu.
III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Termin i miejsce – 28 października 2012 roku (niedziela) godz. 11:15.
Park Leśny „BAŻANTARNIA” dojazd ul. Marymoncką oraz ul. B. Chrobrego.
2. Start i meta – polana przy wiacie „MARGITKA” w Parku.
3. Szatnia – udostępniona, jako przebieralnia z możliwością pozostawienia rzeczy na sali MOS ul. Kościuszki 77A (około 1500 m od startu).
IV. PROGRAM ZAWODÓW:
Biegi towarzyszące Grand Prix:
10:00 – bieg na 5000m (GP),
10:05 – bieg na 2000m (GP),
10:10 – NW na 5000m,
10:15 – bieg na 500m dzieci(GP).
11:15 – start do Biegu Głównego – 21 097m.
V. TRASA
1. Biegi zostaną przeprowadzone leśnymi drogami w Bażantarni (zgodnie z mapą biegu).
2. Długości trasy:
w biegu głównym pętla – 7032m ,
w biegach towarzyszących – 500m, 2000m, 5000m.
3. Nawierzchnia – droga leśna nieutwardzona, trasa crossowa, pagórkowata- podbieg ok. 700m (przewyższenie ok.150m), osłonięta drzewami.
VI. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do startu uprawnione są osoby indywidualne oraz zawodnicy klubów i uczniowie szkół, którzy ukończyli 18 rok życia.
2. Wszyscy zawodnicy w Biegu Głównym zobowiązani są do posiadania przy sobie /do wglądu przez organizatora dowodu osobistego oraz aktualnych badań lekarskich lub pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
3. Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane będą wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym, na stronie: http://www.mostruso.pl/ .
4. Biuro Półmaratonu mieścić się będzie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym ul. Kościuszki 77a Elbląg i otwarte będzie dnia 28.10.2012r. w godzinach 8:45 – 15:00, weryfikacja zawodników zakończy się o godz.10:15.
5. Za ważne zgłoszenie do Elbląskiego Półmaratonu Bażant 2012 uważa się terminowe dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
6. Zgłoszenia do pozostałych biegów towarzyszących mogą być dokonywane:
– w dniu imprezy w godz. 9:15 – 9:45 na polanie przy wiacie „MARGITKA”.
Ostateczny TERMIN dokonania opłaty startowej do Elbląskiego Półmaratonu BAŻANT 2012 – do dnia 22 października 2012r.
7. Opłata startowa w biegu głównym wynosi 40,00 zł (organizator zapewnia: okolicznościową upominek oraz medal, napój izotoniczny + słodki wafelek, woda na trasie i mecie, ciepły posiłek po zawodach.
8. Wpłaty można dokonać na konto: Bank Millennium, Oddział Elbląg, nr 64 1160 2202 0000 0000 5034 6532 z dopiskiem – „Elbląski Półmaraton – Bażant 2012”.
9. Dokonanie opłaty w terminie do 22 października 2012r. (środki na koncie organizatora) gwarantuje otrzymanie pakietu startowego.
10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego lub przelewu bankowego.
11. Weryfikacja zawodników i wydanie numeru startowego odbędzie się za okazaniem legitymacji lub dowodu osobistego wraz z dowodem opłaty startowej w Biurze Zawodów i zakończy się na 45 minut przed startem.
12. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.
13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i zdjęć zrobionych w trakcie imprezy, dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
VII. NAGRODY:
1. Biegi towarzyszące Grand Prix (500m, 2000m, 5000m):
Za miejsca I-III: medale. Ponadto wśród wszystkich uczestników losowanie nagród niespodzianek.
2. W Elbląskim Półmaratonie Bażant 2012:
Za miejsca I-III wśród kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym: nagrody rzeczowe.
Dla najlepszych trzech kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych pamiątkowe statuetki:
K20, M20 od 18 – 29 lat (rocznik 1983 – 1994),
K30, M30 od 30 – 39 lat (roczniki 1973 – 1982),
K40, M40 od 40 – 49 lat (roczniki 1963 – 1972),
K50, M50 od 50 – 59 lat (roczniki 1953 – 1962),
K60, M60 powyżej 60 lat (roczniki od 1952 w dół).
Nagrody rzeczowe dla najlepszych Elblążan wśród mężczyzn i kobiet w biegu głównym/pierwsi na liście/.
Wśród wszystkich uczestników biegów głównych losowanie nagród niespodzianek.
Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.
VIII. FINANSOWANIE:
1. Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy.
2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych pokrywają uczestnicy.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich uczestników biegu Bażant 2012 obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Podczas biegów towarzyszących obowiązują wypisane druki startowe zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, dystans oraz nazwę szkoły/klubu; możliwość wypisania na miejscu startu.
3. Sprawy sporne dot. biegów rozstrzyga Sędzia Główny.
4. Organizator zastrzega sobie możliwości ostatecznej interpretacji regulaminu.
Kontakt:
MKS „TRUSO” Elbląg, ul. Kościuszki 77A, tel. 55 6258422, tel. kom. +48602582507 (do godz. 15:00), e-mail: mostruso@wp.pl strona: www.mostruso.pl , fax: 55 6258426 .

Prezes MKS „Truso”

Stanisław Pernal

 

Najnowsze artykuły

0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx