piątek, 19 kwietnia, 2024
ArchiwumArchiwum ElblągMiasto finansuje, a MOSiR remontuje

Miasto finansuje, a MOSiR remontuje

Aktualnie trwają prace modernizacyjne w dwóch miejskich obiektach zaplecza sportowego administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzięki środkom finansowym z Urzędu Miejskiego remontowi poddawany jest Atletikon przy ul. Agrykola 8 i budynek z zapleczem socjalnym przy kompleksie boisk przy ul. Skrzydlatej.
Zakres robót jakie należy wykonać w tych obiektach przedstawia Andrzej Budzelewski, kierownik działu techniczno – eksploatacyjnego MOSiR.
– W Atletikonie musimy wymienić całą połać dachową obiektu. Niezbędny jest remont sali sportowej i siłowni, w tym konieczna naprawa sufitu, remont podłogi, pomieszczenia i pomostów użytkowanych przez zawodników podnoszenia ciężarów. Trzeba usunąć boazerię ze ścian ze względu na obowiązujące przepisy przeciwpożarowe. W hotelu, stanowiącym integralną część obiektu musimy wymienić stolarkę okienną. Kapitalnego remontu wymaga sieć centralnego ogrzewania łącznie z węzłem, którego moc nie wystarcza na prawidłowe ogrzanie pomieszczeń. Trzeba też wymienić całą instalację elektryczną działającą w znacznej części na przewodach aluminiowych o różnych przekrojach. Należy też cały obiekt ocieplić, czyli wykonać nową elewację. Otrzymaliśmy na wykonanie prac remontowych w Atletikonie 450 tys. złotych. To dużo i mało. Dużo, bo na ten obiekt jeszcze nigdy takich pieniędzy nie dostaliśmy, a mało bowiem to wystarczy na połowę zakresu prac jakie przedstawiłem. W tej sytuacji będziemy to zadanie etapowali i liczymy, że po wykonaniu części robót dostaniemy kolejne środki, by całość zakończyć. Obecnie najważniejsze to dach i elewacja zewnętrzna z wymianą stolarki okiennej. Ten etap potrwa do końca września – dodaje Budzelewski.
– Miasto w tegorocznym budżecie zapewniło 250 tys. złotych na remont budynku z zapleczem socjalnym przy boiskach na ul. Skrzydlatej – kontynuuje Andrzej Budzelewski. – Pierwszym zadaniem prac zewnętrznych jest poprawa estetyki tego budynku tak, by korelowała ona z istniejącym już obiektem piłkarskim. Prowadzone są prace przy dociepleniu i wymianie poszycia dachu, przebudowie wejścia głównego do budynku, wykonaniu instalacji odgromowej oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Ten zakres robót zostanie zakończony również do końca września. W kolejnym etapie ocieplimy ściany budynku i położymy nową elewację – podsumowuje kierownik.

 

Tekst MOSiR

Najnowsze artykuły

Back to black. Historia Amy Winehouse

Długo oczekiwany pierwszy film fabularny o muzycznej ikonie, wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę. „Back to black. Historia Amy Winehouse” od 19...
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx