poniedziałek, 11 grudnia, 2023

ArchiwumArchiwum ElblągJesteś na zwolnieniu. 5 rzeczy o których powinnaś wiedzieć

Jesteś na zwolnieniu. 5 rzeczy o których powinnaś wiedzieć

Z powodu choroby nie możesz pójść do pracy. Bierzesz zwolnienie. Czy wiesz jakie musisz dopełnić obowiązki ? Sprawdź jakie. 

Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia twoją nieobecność , gdy stwierdzona jest niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny ( najczęściej dzieckiem ) . Zwolnienie może wydać lekarz , który podpisał z ZUS umowę upoważniającą do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy .Stanowi ono postawą do wypłaty świadczenia chorobowego. Zwolnienie jest dokumentem poufnym . Jeśli pojawią się w nim jakieś błędy ( np. w adresie , nazwisku ) poproś lekarza o poprawkę. Ty ani pracodawca nie macie prawa wprowadzania zmian w takim dokumencie.

Będąc na zwolnieniu pamiętaj .

1 . Termin informacji pracodawcy . Jeżeli w firmie nie ma odrębnego regulaminu, o tym , że nie pojawisz się w pracy z powodu choroby , musisz zawiadomić nie później niż w drugim dniu nieobecności – telefonicznie , przez kogoś z rodziny , mailem , pocztą ( liczy sie data stempla ) W wyjątkowych okolicznościach ( wypadek ) można przekroczyć ten termin. Na dostarczenie zwolnienia masz 7 dni od daty wystawienia .Jeśli się spóźnisz, od 8 dnia chorobowe będzie obniżone o 25% .

2 . Świadczenie chorobowe – wynagrodzenie i zasiłek. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego , jeżeli jego niezdolność do pracy nie przekroczyła 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika po 50–tce – 14 dni. Od 34 dnia choroby ( i od 15 dnia w przypadku pracownika po 50-tce ) pracownikowi przysługuje zasiłek wypłacany przez ZUS .Wynagrodzenie wynosi 80% pensji ! Kodeks pracy przewiduje prawo do pełnego wynagrodzenia w przypadku , gdy niezdolność do pracy jest następstwem wypadku do pracy lub powrotu z pracy , choroby zawodowej lub ciąży.

3 . Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę lub ZUS . Zarówno pracodawca jak i ZUS mogą sprawdzić jak wykorzystywane jest zwolnienie. Jeśli okaże się ,że źle korzystasz z chorobowego sporządzony zostanie protokół. Możesz się odwołać. Kwestie sporne rozstrzyga ZUS.

Kontrola z ZUS może być przeprowadzona w domu lub na wyznaczonej wizycie u lekarza orzecznika. Może potwierdzić lub podważyć diagnozę lub skrócić okres zwolnienia. O decyzji informuje pracodawcę. Można się od niej odwołać do komisji lekarskiej ZUS , a gdy jesteśmy niezadowoleni do sądu pracy lub sądu ubezpieczeń społecznych. Mamy na to 30 dni.

4 . Konsekwencje wykorzystywania zwolnienia niezgodnie z jego celem. W czasie zwolnienia lekarskiego jesteś zobowiązana stosować się do zaleceń lekarskich w celu odzyskania zdrowia. W żadnym wypadku nie wolno ci pracować zarobkowo .Nie wolno wykonywać też innych czynności przedłużających powrót do zdrowia ( np. remont mieszkania ) albo wyjazd w celach turystycznych. Możesz natomiast wychodzić, chodzić na badania kontrolne. Stwierdzenie do wykorzystania zwolnienia niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczyną utraty zasiłku chorobowego lub powodem uzasadniającym rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia , z winy pracownika.

5 . Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie choroby. Pracodawca nie może zwolnić pracownika w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienia).Są jednak wyjątki. Można rozwiązać umowę o pracę , jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 6 miesięcy , a jego nieobecność spowodowana chorobą trwa dłużej niż 3 miesiące. Natomiast , gdy pracował dłużej niż 6 miesięcy , wypowiedzenie może nastąpić dopiero po 272 dniach choroby. Jeżeli pracodawca nie wymówił pracy podwładnemu w czasie trwania jego zwolnienia , nie może tego zrobić gdy ten stawił się do pracy po chorobie.

W żadnym wypadku nie można rozwiązać umowy o pracę z kobietami w ciąży i przebywającymi na urlopie macierzyńskim.

Najnowsze artykuły

Przed nami kolejny sportowy weekend. Zobacz gdzie obejrzysz spotkanie Twojej drużyny

Trwa kolejny sportowy weekend. Część zespołów ma już świąteczną przerwę. Udały się na nią piłkarze drugiej ligi. Na przerwę w rozgrywkach udały się również...
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx