czwartek, 20 czerwca, 2024

ArchiwumArchiwum ElblągWiejskie kluby sportowe okiem socjologa

Wiejskie kluby sportowe okiem socjologa

Jaki potencjał społeczny tkwi w wiejskich klubach sportowych? Czy można go wykorzystać w procesie modernizacji obszarów wiejskich i w transferze innowacji? Między zagrodą a boiskiem – taki obszar badań wyznaczył sobie Konrad Burdyka z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat konkursu „Doktoraty dla Mazowsza”.
Studium aktywności wiejskich klubów sportowych ma przybliżyć badaczom specyfikę wiejskich organizacji pozarządowych nowego typu, czyli takich, które nie są zakorzenione w tradycji działań społecznikowskich na wsi, nie wiążą się z życiem w małych wspólnotach, ani z prowadzeniem działalności rolniczej.
Organizacje tego typu można znaleźć na terenie całego kraju. Funkcjonują one w sieciach, mają swoje miejskie odpowiedniki oraz są obficie finansowane ze źródeł publicznych. Najliczniej tę kategorię podmiotów trzeciego sektora reprezentują na polskiej wsi kluby sportowe – w większości prowadzące drużyny piłki nożnej.
Badania doktoranta pozwolą m.in. wskazać funkcje, jakie amatorskie kluby sportowe pełnią dziś w życiu społeczności wiejskich oraz mechanizmy wytwarzania i adaptacji nowych wzorów kultury na polskiej prowincji. Dzięki temu wzbogacony zostanie stosunkowo niewielki zasób wiedzy o świecie społecznym wiejskich sportowców, postrzeganiu fenomenu sportu przez mieszkańców polskiej wsi oraz współczesnych stylach spędzania czasu wolnego.
Działalność nowych organizacji pozarządowych (NGO) wydała się Konradowi Burdyce szczególnie interesująca w kontekście wykorzystywania przez nie zastanych i generowania nowych zasobów kapitału społecznego w środowiskach wiejskich. Kapitał społeczny jest uznawany za deficytowy w polskim społeczeństwie. Jest on jednak konieczny, by skutecznie wykorzystywać i wytwarzać inne rodzaje kapitałów.
Wyniki prac badawczych prowadzonych na Zachodzie wskazują, że organizacje sportowe mogą stanowić ośrodek aktywności obywatelskiej i działań zbiorowych na rzecz środowisk lokalnych. Laureat programu stypendialnego zamierza rozwiać wątpliwości, czy w polskich realiach tego typu organizacje również można uznać za „w pełni obywatelskie”. Chce się dowiedzieć, czy organizacje sieciowe zrzeszające stowarzyszenia kultury fizycznej, jak Polski Związek Piłki Nożnej lub Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, dysponują potencjałem prorozwojowym, który można wykorzystać w szeroko rozumianej modernizacji obszarów wiejskich, np. w transferze innowacji.
„Doktoraty dla Mazowsza” to program stypendialno-szkoleniowy dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu. Studiujący na kierunkach matematyczno-przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych laureaci konkursu otrzymują przez rok stypendia w wysokości do 3000 zł miesięcznie.
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME UW) realizuje już drugą edycję projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założeniem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki oraz rozwinięcie powiązań sfery badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a przedsiębiorcami w województwie mazowieckim.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.come.uw.edu.pl/stypendia/index.html

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 

Najnowsze artykuły

Cudze chwalicie, swego nie znacie! – Już jest kolejna edycja Letniego Przewodnika Turystycznego Gazety Bogaty Region

Już jest, w regionie Warmii i Mazur oraz Pomorza dostępna specjalna letnia edycja wydania Gazety Bogaty Region. W bezpłatnej gazecie znajdziecie niezwykły Przewodnik Turystyczny...
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx