sobota, 13 lipca, 2024
ArchiwumArchiwum ElblągOstatni moment, by zdobyć stypendium!

Ostatni moment, by zdobyć stypendium!

Jeszcze parę dni i w szkołach rozlegnie się dźwięk pierwszego dzwonka w nowym roku szkolnym. To ostatnia chwila, by złożyć wniosek o stypendium „Szansy” i „Słonika”, skierowane do osób osiągających wysokie wyniki w nauce lub osób niepełnosprawnych. Termin składania wniosków upływa 7 września.

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów (uczących się w trybie dziennym) osiągających wysokie wyniki w nauce i będących w trudnej sytuacji materialnej.

O „Słonika” ubiegać się mogą niepełnosprawni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci (uczący się w trybie dziennym) będący w trudnej sytuacji materialnej. Obydwa programy skierowane są do osób będących stałymi mieszkańcami miasta Elbląga i powiatu ziemskiego elbląskiego.

Szczegółowe informacje i warunki zawarte są w regulaminach dostępnych na stronie Fundacji Elbląg www.fundacja.elblag.pl. Można tam też pobrać wniosek wraz z oświadczeniem o sytuacji materialnej kandydata do stypendium. Dokumenty składać należy osobiście w biurze Fundacji Elbląg przy ul. Związku Jaszczurczego 17 lub za pośrednictwem poczty. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.

Przypominamy także o trwającym Konkursie Stypendialnym „Młodzieżowy Animator” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundacja Elbląg, jako organizacja partnerska, będzie nominować aktywnych, młodych działaczy z terenu Elbląga i powiatu. Trzech najlepszych może otrzymać jednorazowe stypendium. W tym przypadku termin zgłoszeń upływa 17 września. Więcej informacji na stronie internetowej.

Stypendia „Szansy” i „Słonika” finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, Urzędu Miejskiego w Elblągu, Starostwa Powiatowego w Elblągu, darowizn od osób prywatnych i firm, wpłat z tytułu 1% podatku oraz odsetek od lokat funduszy.

Fundacja Elbląg

Najnowsze artykuły

0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx