sobota, 2 grudnia, 2023

ArchiwumArchiwum ElblągMłodzi Europejczycy wspólnie dla regionu

Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu

Od sierpnia br. Urząd Miejski w partnerstwie z władzami miasta Salka (Słowacja) realizuje projekt pn. „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu” – nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno-turystycznego Polski  i Słowacji.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio.
Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie turystyki i historii lokalnej oraz wypracowanie działań mających na celu opracowanie metodyki pracy nauczyciela z dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć historii. Jest to także jeden ze sposobów na powstanie i promowanie nowych produktów turystycznych w każdym regionie.
Realizacja działań zaplanowanych w projekcie ma na celu: rozwijanie wśród dzieci wiedzy o podobieństwach regionu Elbląga i Salka w zakresie historii regionalnej i turystyki, wzrost wiedzy i umiejętności u nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod nauczania „poza klasą”, wzrost świadomości młodego człowieka nt. historii swojego regionu poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania „poza klasą”, wzrost umiejętności wśród pracowników systemu oświaty nt. sposobu i narzędzi promocji miasta, regionu, wzrost wiedzy wśród pracowników systemu oświaty nt. problemów oraz sposobu prowadzenia zajęć przez nauczycieli, kreowanie wizerunku regionu- promocja regionu turystycznego z wykorzystaniem historii regionu poprzez opracowaniem produktów turystycznych.
Projekt będzie realizowany w okresie dwuletnim: od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014 roku.
Całkowita wartość projektu 45000 EUR, w tym kwota dofinansowania 38750 EUR.
Partnerzy:
Polska: Gmina Miasto Elbląg, Szkoła Podstawowa nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury
Słowacja: Local Office Salka, Primary School of Hungarian teaching Salka, Cultural and Touristic Association of the Ipel Valley

UM w Elblągu

Najnowsze artykuły

0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx