czwartek, 20 czerwca, 2024

ArchiwumArchiwum ElblągNabór uczniów do zajęć testujących z fizyki

Nabór uczniów do zajęć testujących z fizyki

1020 godzin dodatkowych zajęć z fizyki dla 180 uczniów w roku szkolnym 2012/2013. We wrześniu ruszy nabór chętnych uczniów. Będzie to II etap zajęć testujących z fizyki dla elbląskich gimnazjalistów. Zajęcia będą realizowane od września do kwietnia w ramach projektu „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Innowacyjne metody nauczania prowadzone będą w salach wyposażonych w zestawy eksperymentalne, a dzięki swojej formie będą rozbudzały ciekawość, fascynację oraz zainteresowanie poznawaniem zjawisk i zagadnień wymagających badań. Uczeń już od pierwszych lekcji będzie miał okazję zapoznać się w sposób praktyczny z zasadami fizyki, wykorzystując przy tym nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzięki prowadzeniu zajęć metodą eksperymentu, badań i obserwacji, młodzież będzie w praktyczny sposób poznawać zjawiska występujące w mechanice, optyce, termodynamice itp.
Ponadto projekt zakłada opracowanie i wdrożenie nowych, bardziej skutecznych niż dotychczasowe, metod nauczania fizyki w szkole gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych pomocy naukowych. Opracowane i testowane w projekcie metody będą opierać się głównie na dochodzeniu do zrozumienia zjawisk otaczającego świata poprzez aktywne działanie, poszukiwanie, obserwowanie i opisywanie rezultatów. Proponowana metoda różni się od dotychczas dominujących metod, pogadanki i wykładu, aktywnym udziałem ucznia w procesie dydaktycznym. Rozwija umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy, umiejętności związane z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów i zależności oraz stosowaniem metod badawczych. To nowy, skuteczniejszy niż dotychczas stosowane, instrument, który w większym stopniu zachęci i zaangażuje uczniów do rozwijania kompetencji naukowo-technicznych poprzez naukę fizyki, a jednocześnie rozwiąże problem małego zainteresowania uczniów edukacją na kierunkach politechnicznych i matematyczno-przyrodniczych.
Zainteresowani uczniowie z drugich klas gimnazjalnych proszeni są o zgłoszenie chęci udziału z zajęciach testujących w sekretariacie szkoły. Nabór do zajęć testujących ogłoszony będzie od 03.09.2012 do 16.09.2013 r.
Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych metod nauczania.
Zajęcia odbędą się dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Miejski w Elblągu.

UM w Elblągu

Najnowsze artykuły

Cudze chwalicie, swego nie znacie! – Już jest kolejna edycja Letniego Przewodnika Turystycznego Gazety Bogaty Region

Już jest, w regionie Warmii i Mazur oraz Pomorza dostępna specjalna letnia edycja wydania Gazety Bogaty Region. W bezpłatnej gazecie znajdziecie niezwykły Przewodnik Turystyczny...
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx