czwartek, 20 czerwca, 2024

ArchiwumArchiwum ElblągKonkurs Fotograficzny, pokaż piękno Elbląga

Konkurs Fotograficzny, pokaż piękno Elbląga

Do 1 października trwa konkurs fotograficzny ogłoszony przez Urząd Miejski. Idea – zdjęcia ukazujące piękno Elbląga. Najlepsze fotografie zostaną umieszczone w kalendarzu miejskim na 2013 rok.
Konkurs trwa od 2 lipca do 1 października 2012 roku (do godz. 12.00)
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć, o wymaganych parametrach:
1) rozdzielczość: min 300 dpi;
2) format: JPG (bez kompresji) lub TIF.
Zdjęcia zapisane na płycie CD (podpisanej imieniem i nazwiskiem) wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu należy dostarczyć w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Kalendarz – Elbląg 2013” bezpośrednio bądź listownie do siedziby Organizatora (Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pok.100) do 01.10.2012 r. do godz. 12.00 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora a nie data stempla pocztowego – nadania przesyłki).
Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu fotograficznego pn. „Kalendarz Elbląg – 2013” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Najlepsze zdjęcie wraz z podpisem autora zostanie okładką i jedną ze stron „Kalendarza Elbląg – 2013”.
Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników. Autorzy zdjęć wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów, a wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane w kalendarzu elbląskim na 2013 r.
Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.elblag.eu . Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne tu – kliknij

UM w Elblągu

Najnowsze artykuły

Cudze chwalicie, swego nie znacie! – Już jest kolejna edycja Letniego Przewodnika Turystycznego Gazety Bogaty Region

Już jest, w regionie Warmii i Mazur oraz Pomorza dostępna specjalna letnia edycja wydania Gazety Bogaty Region. W bezpłatnej gazecie znajdziecie niezwykły Przewodnik Turystyczny...
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx