niedziela, 3 grudnia, 2023

ArchiwumArchiwum ElblągProjekt unijny czeka na materiały promocyjne

Projekt unijny czeka na materiały promocyjne

Prezydent Elbląga ogłosił przetarg na promocję projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”. Zamówienie przewiduje m.in. dostawę tablicy pamiątkowej, zamieszczenie ogłoszeń w lokalnym serwisie internetowym, produkcję materiałów promocyjnych.
Dostarczone przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcę, materiały promocyjne, posłużą do informowania elblążan o głównych założeniach projektu, który będzie realizowany w sześciu szkołach. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się adaptację oraz wyposażenie sal komputerowych w następujących placówkach oświatowych:
•    Zespół Szkół Mechanicznych
•    Centrum Kształcenia Praktycznego
•    Centrum Kształcenia Ustawicznego
•    Zespołu Szkół Ogólnokształcących
•    Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
•    IV Liceum Ogólnokształcące
 Realizacja projektu umożliwi:
•    doposażenie pracowni informatycznych w wymienionych szkołach
•    dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów kształcenia
•    poszerzenie zakresu kształcenia
•    dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości kształcenia kadry informatycznej na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Całkowity koszt projektu: 1.596.284,21 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.356.841,57 PLN
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Najnowsze artykuły

0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx