niedziela, 10 grudnia, 2023

ArchiwumArchiwum ElblągDyrektor Szpitala Miejskiego została zwolniona

Dyrektor Szpitala Miejskiego została zwolniona

Wiesława Lech dyrektor Szpitala Miejskiego została wczoraj zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Oprócz tego władze miasta skierują wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o sprawdzenie, czy w trakcie prowadzonych konkursów nie doszło do korupcji.
Przyczyną dyscyplinarnego zwolnienia z pracy było działanie pani dyrektor na szkodę szpitala. Chodzi tu przede wszystkim o złamanie regulaminu pracy komisji konkursowych, który sama wprowadziła. Wbrew temu regulaminowi Wiesława Lech zasiadała i aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach komisji konkursów na świadczenie usług zdrowotnych. Jednocześnie to ona rozpatrywała odwołania od decyzji tychże komisji, co kłóci się samo ze sobą. Będąc instancją odwoławczą, zatwierdzała decyzje podjęte niezgodnie z prawem.
– Dochodziło więc do absurdalnych sytuacji. Komisje konkursowe są ciałem doradczym dyrektora, ale skoro dyrektor w ich posiedzeniach aktywnie uczestniczył, w jaki sposób mógł być bezstronny przy analizowaniu odwołań? – mówi Anna Kleina rzecznik Prezydenta Elbląga.
Konkursy w szpitalu odbywały się poza kontrolą związków zawodowych. Tak też było w ostatnim konkursie na koordynatora jednego z oddziałów. Negocjowano tylko z jednym oferentem, najczęściej typowanym przez Wiesławę Lech. Choć wpłynęły dwie oferty, to na skutek nacisków dyrektor szpitala wybrano ofertę o około 60% droższą. Dopiero po złożeniu przez drugiego oferenta odwołania (jego ofertę odrzucono) i po interwencji władz miasta, konkurs unieważniono. Kolejny ogłoszono bardzo szybko i jeszcze szybciej rozstrzygnięto, i to w taki sposób, że ofertę zdążył złożyć tylko jeden kandydat. Ten sam, który w pierwszym podejściu zwyciężył z niekorzystną dla szpitala propozycją.
– Ewidentnie naruszona została tu zasada uczciwej konkurencji. Były to więc działania szkodzące interesom szpitala. – mówi Anna Kleina.
Niezależnie od nieprawidłowości w przeprowadzaniu konkursów stwierdzono także, że w umowach zawieranych od 2010 r. dla koordynatora jednego z oddziałów, pani dyrektor gwarantowała mu, jako pieniądze dodatkowe, 13 tys. złotych miesięcznie. Nie wiadomo, dlaczego je otrzymywał i jak nimi dysponował. Dlatego też władze miasta skierują wniosek do CBA o dokładne zbadanie tej sprawy.
W Szpitalu Miejskim wiele miesięcy temu rozpoczęto kontrole. T
o one wykazały nieprawidłowości, min. przy zawieraniu, niekorzystnych dla szpitala, kontraktów z lekarzami. W kwietniu władze miasta skierowały do prokuratury wniosek w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Aktualnie Prokuratura Rejonowa w Działdowie prowadzi w tej sprawie śledztwo.
Mimo tego śledztwa oraz tego, że szpital wciąż generował straty (za ostanie półrocze minus 1.764.309,- zł) pani dyrektor uporczywie postępowała niezgodnie z przepisami prawa.

Wczoraj Wiesławie Lech doręczono dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Biuro Prasowe UM Elbląg

Najnowsze artykuły

Przed nami kolejny sportowy weekend. Zobacz gdzie obejrzysz spotkanie Twojej drużyny

Trwa kolejny sportowy weekend. Część zespołów ma już świąteczną przerwę. Udały się na nią piłkarze drugiej ligi. Na przerwę w rozgrywkach udały się również...
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx