Złóż wniosek o dodatek do ogrzewania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o dodatek do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych ogrzewanych pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym i innymi rodzajami biomasy oraz gazem skroplonym LPG lub olejem opałowym.

Przed złożeniem wniosku warto zaznajomić się z definicją gospodarstwa domowego. W przypadku jednoosobowego ustawodawca rozumie pod tym pojęciem osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą. Natomiast definicja gospodarstwa domowego wieloosobowego zakłada że są to osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych jest uzależniona od rodzaju opałtu:

  • Pelet lub inny rodzaj biomasy      –          dodatek 3000,00 zł
  • Drewno kawałkowe                      –          dodatek 1000,00 zł
  • Gaz LPG                                      –          dodatek 500,00 zł
  • Olej opałowy                                –          dodatek 2000,00 zł    

Termin na złożenie wniosku –30 listopada 2022 r. (późniejsze wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (decyzji takiej wymaga jednak: odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku).

Wniosek składa sie po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Punkt przyjęcia wniosków składanych osobiście, podobnie jak w przypadku wniosku o dodatek węglowy mieści się w MOPS w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 61A – kasy z tyłu budynku. Wnioski przyjmowane są w godzinach 7:30 – 14:30.

Wnioski można pobrać ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nr telefonów do kontaktu:  (89) 533-16-52 lub 725-100-562

UM Olsztyn


Poprzedni artykułRośnie liczba nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców w branży budowlanej
Następny artykułPrzeprowadzili działania „Alkohol i narkotyki”
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze