Dwa miliony sto tysięcy złotych to pula, którą Gdańsk przeznaczy na realizację działań i wydarzeń kulturalnych podnoszących atrakcyjność miasta. Działasz w organizacji pozarządowej w obszarze kultury? Masz pomysł na projekt? Oferty w systemie Witkac można składać do 23 grudnia.

Konkursy organizowane przez Gdańsk dotyczą ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Głównym celem obu konkursów jest wspieranie najbardziej wartościowych pomysłów na wydarzenia, akcje i działania kulturalne zgodne z priorytetami opisanymi w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

Wydarzenia kulturalne

Budżet w konkursie na wydarzenia kulturalne wynosi 1 600 000 zł. Działania zaproponowane w ramach projektu powinny uatrakcyjniać ofertę kulturalną i turystyczną Gdańska.
W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, których celem będzie zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych; zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności i otwartości; upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń oraz osób zasłużonych dla Gdańska i Pomorza.

Projekty powinny być realizowane w przestrzeni publicznej. Mile widziane są także propozycje o charakterze lokalnym, zwiększające dostęp mieszkańców Gdańska do kultury.

Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno wydarzenia kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym.

W tym konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 5 projektów.

Kultura dostępna dla lokalnych społeczności

Budżet na działania kulturalne wynosi 500 000,00 zł. Działania artystyczne i kulturalne związane z tym grantem powinny prowadzić do współuczestnictwa w kulturze lokalnych i sąsiedzkich społeczności. Ważne, by podczas pisania projektów brać pod uwagę aktywizację mieszkańców, rozwijanie ich potencjału, zdolności, umiejętności i wiedzy. Ważne jest także przełamywanie barier utrudniających czy też wykluczających uczestników z życia kulturalnego miasta i poprawa dostępu mieszkańców do kultury.

 W tym konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 propozycje.

Składanie ofert

Oferty w obu konkursach należy składać poprzez system Witkac – www.witkac.pl do 23 grudnia. Podczas aplikowania, należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich elementów oferty, ze szczególnym uwzględnieniem opisania oczekiwanych rezultatów działań. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać uwzględniając zapisy zawarte w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062). Zgłaszane projekty powinny być także zgodne z zasadami miejskiej kampanii Gdańsk bez plastiku.

Po złożeniu aplikacji system Witkac wygeneruje potwierdzenie. Najwygodniejszym sposobem składania potwierdzeń złożenia wniosku (ze względu na pandemię) jest system ePUAP.

Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć do 30 grudnia. Można to zrobić na trzy sposoby:

  • osobiście – Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12), ul. Partyzantów 74 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Wilanowska 2 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4
  • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operotora pocztowego,  o terminie złożenia  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  • korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Nasza Dieta
Poprzedni artykułDłuższe lato? Nowe godziny otwarcia oddziałów Muzeum Gdańska w 2022 roku
Następny artykułKompleks palmiarni. Nowe palmy w miejsce daktylowca
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze