Warmia i Mazury Olsztyn Trwa konkurs na zadania związane z kulturą

Trwa konkurs na zadania związane z kulturą

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców. Preferowane są działania uwzględniające wydarzenia rocznicowe, w tym ustanowione przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Zakres dotyczy edukacji mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr; zaplanowana kwota – 100 tys.) oraz promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych (50 tys. zł).

Zainteresowani organizacją różnorodnych działań i przedsięwzięć (m.in. konkursów, koncertów, spotkań, przeglądów, wydawnictw, imprez, warsztatów, instalacji artystycznych) powinni szczególnie uwzględnić wydarzenia rocznicowe (w tym ustanowionych przez sejmik województwa warmińsko – mazurskiego: Roku Immanuela Kanta i Marii Zientary-Malewskiej oraz uchwalonych przez Sejm RP: Melchiora Wańkowicza, Kazimierza Wierzyńskiego, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa).

Przygotowując ofertę warto też zwrócić uwagę, że wysokość udziału środków własnych nie może być niższa od 10 proc. kosztów całkowitych realizacji zadania. Z kolei termin realizacji wybranego przedsięwzięcia powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż do 31 grudnia 2024 roku.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej do 28 marca 2024 r. do godz. 23:59 za pomocą generatora „WITKAC” udostępnionego na stronie witkac.pl. Wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy „WITKAC”, podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Knosały 3 bud. A, 10-015 w Olsztynie (decyduje data wpływu) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna  w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2024 r. do godz. 15:30.

[OGŁOSZENIE]

UM Olsztyn

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version