Obwodnica tak, ale nie przez Las Miejski

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała wyniki ankiety dotyczącej przebiegu planowanej północnej obwodnicy Olsztyna. Większość uczestników opowiada się poprowadzeniem trasy po zachodniej stronie stolicy Warmii i Mazur, co wiązałoby się ze znaczną ingerencją w Las Miejski.

Łącznie swoją opinię wyraziło nieco ponad 3,5 tys. osób. Prawie 90 proc. z nich popiera realizacje inwestycji, a przeciwnych jej jest zaledwie 2,16 proc.

Jedną z kluczowych decyzji, przed jaką stoją teraz drogowcy jest wskazanie, po której stronie – wschodniej czy zachodniej – trasa ma omijać Olsztyn. Z ankiet wynika, że ponad 48 proc. uczestników badania wskazało korytarz zachodni, niemal 33,6 proc. korytarz wschodni, a 18 proc. nie ma zdania na ten temat.

– Preferencje mieszkańców zostaną uwzględnione w kryterium społecznym analizy porównawczej wariantów trasy, która zostanie wykonana w ramach studium korytarzowego – informuje GDDKiA. –  Wyniki tej analizy będą podstawą wyboru optymalnego korytarza przebiegu obwodnic Olsztyna i Dywit, co nastąpi pod koniec bieżącego roku.

W ocenie władz Olsztyna wybór zachodniego wariantu przebiegu trasy jest nie do zaakceptowania przede wszystkim ze względów przyrodniczych. To rozwiązanie byłoby związane ze znaczną ingerencją w Las Miejski, który jest unikalny w europejskiej skali, dlatego że m.in.:
* to jeden z największych kompleksów leśnych w granicach administracyjnych miasta na naszym kontynencie;
* fragmentami ma charakter parkowy, a niektóre drzewostany mają ok. 140 lat;
* w jego obrębie są położone ścisłe rezerwaty przyrody: Mszar i Redykajny;
* w sytuacji przyśpieszenia niekorzystnych zmian klimatycznych ma dla miasta kapitalne znaczenie: oczyszczanie powietrza (z CO 2, pyłów itp.), produkcja tlenu, schładzanie w upały mas powietrza, zatrzymywanie wilgotności w powietrzu i glebie.

Proponowany przebieg trasy po zachodniej stronie Olsztyna naruszy jednolitość Lasu Miejskiego. Konsekwencją będzie znaczące zaburzenie jego charakteru i wszystkich powiązanych ze sobą funkcji przyrodniczych, ekologicznych czy społecznych. A to będzie oznaczać zniszczenie jego walorów i wartości.

– Stoję na stanowisku, że na terenie Lasu Miejskiego Olsztyna powinna znajdować się tylko „infrastruktura naturalna lasu” – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Zaapelowałem do przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wzięcie pod uwagę wszystkich naszych argumentów w trakcie ustalania ostatecznych korytarzy obwodnicy.

Poza aspektami przyrodniczymi, przewagą wariantu wschodniego jest otwarcie kolejnych terenów przemysłowych stolicy Warmii i Mazur.

Obwodnica ma się zaczynać w pobliżu Spręcowa. Wariant zachodni kończyłby się w rejonie ronda w Kudypach, natomiast wschodni na węźle na S-16 przy wylocie z Olsztyna w kierunku Mrągowa. Budowa trasy miałaby się zacząć w 2029 roku i potrwać ponad dwa lata.

UM Olsztyn


Poprzedni artykułFilmowa Gdynia – wygraj zaproszenie na galę FPFF
Następny artykuł„Nie!” oraz „Kurozając i zagadka chomika ciemności” premierowo w Multikinie!
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze