Mikołaj Kopernik połączył trzy regiony

Uroczyste podpisanie umów licencyjnych na przekazanie praw do używania logo oraz znaku słowno-graficznego Szlaku Kopernikowskiego odbyło się (14 lipca 2022 roku) w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Podpisy pod umową złożyli Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa warmińsko-mazurskiego), Piotr Całbecki (marszałek województwa kujawsko-pomorskiego) oraz Mieczysław Struk (marszałek województwa pomorskiego).

W 2007 roku w ramach projektu unijnego zainicjowano utworzenie Szlaku Kopernikowskiego. We współpracy z powiatami w 2012 roku w ramach projektu utworzona została infrastruktura turystyczna w postaci tablic wielkogabarytowych z mapami szlaku oraz kompleksowe oznakowanie znakami drogowymi znajdujących się na nim atrakcji. Od 2015 roku rozpoczęto działania na potrzebę kreacji oferty turystycznej powiązanej z tematyką szlaku. Do współpracy zaproszone zostały jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe.

Rozwijająca się współpraca z województwami kujawsko-pomorskim i pomorskim skutkuje obecnie podniesieniem rangi Szlaku Kopernikowskiego do ponadregionalnej.

– Cieszy mnie wspólna inicjatywa zapoczątkowana podpisaniem listu intencyjnego 24 marca w Toruniu – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Szlak Kopernikowski jest jednym z flagowych szlaków kulturowych i turystycznych w regionie, a jego rozwój w postaci współpracy z województwem kujawsko-pomorskim oraz pomorskim zapewni kompletność narracji biograficznej Mikołaja Kopernika – i co wymaga podkreślenia – odsłoni nowe horyzonty poznawcze przemierzającym go turystom. Szlak nie tylko powinien mieć adekwatną do swej tematyki nazwę, ale także jego przebieg i dobór istotnych dla niego obiektów powinien się opierać na wiarygodnych źródłach wskazujących związek Kopernika z konkretnym miejscem. Możemy czuć się zaszczyceni, że właśnie w miejscowościach dzisiejszych województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego Mikołaj Kopernik zostawił ślady swojej bytności i pracy.

– W tych trudnych czasach, w których szukamy autorytetów, siły czy tożsamości, Mikołaj Kopernik jest dla nas wzorem – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. – Dla Torunia najważniejszą datą jest 19 lutego (dzień urodzin Kopernika – red.), ale myślę że przypomnienie jego powtórnego pogrzebu i wspomnienie w pełnej perspektywie dokonań jest równie ważne. Cieszę się, że szlak zatacza pętlę między Toruniem a Fromborkiem. Dokonujemy pętli historycznej i tożsamościowej. Dziękuję że Warmia i Mazury dzielą się z nami tym symbolem. To sprawia, że będziemy lepiej rozumieć naszą wspólną rolę jaką mamy do odegrania wobec historii.

– Bardzo cieszymy się z tego wspólnego projektu – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Chcemy, by Gdańsk, Kwidzyn, Sztum czy Malbork zaistniały znacząco na szlaku, bo mają ku temu przesłanki.  Mikołaj Kopernik to nasza tożsamość i wielkie dziedzictwo, nie tylko produkt turystyczny. Polakom i mieszkańcom Europy warto przypomnieć, gdzie żył, działał, tworzył czy odkrywał. Naród, który nie dba o swoje dziedzictwo, nie może się rozwijać.

Mikołaj Kopernik to najsłynniejszy mieszkaniec Warmii, astronom spędził u nas ponad połowę swojego życia. Najdłużej, bo aż 29 lat mieszkał we Fromborku, 7 lat w Lidzbarku Warmińskim oraz 4 lata w Olsztynie, spoczął we fromborskiej katedrze. Kopernik to prawdziwa marka i dziedzictwo naszej ziemi. Jego dzieło „De revolutionibus”, które wywołało jeden z największych przewrotów naukowych w historii świata, powstawało na podstawie obserwacji warmińskiego nieba.

Rok 2023 (przypada 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika) został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika pod hasłem „Kopernika cztery dziewięciolecia” (łac. „Coppernici novennia quattuor”). Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zorganizował konkurs, który wyłonił logotyp promujący to wydarzenie.

– Czekamy również na wytyczne i pojawienie się konkursów w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – dodaje marszałek Brzezin. – Jesteśmy przygotowani na przedłożenie projektu zakładającego szeroką promocję Szlaku Kopernikowskiego z wykorzystaniem ciekawych, nowoczesnych narzędzi. Planujemy również z pomocą środków unijnych odświeżyć jego oznakowanie w naszym województwie.

Podczas spotkania we Fromborku odbyło się także historyczne przekazanie pierwszych tokenów CoperniCoin marszałkom województw. Marszałkowie złożyli też kwiaty na grobie astronoma w archikatedrze we Fromborku.

Szlak Kopernikowski – szlak turystyczny upamiętnia postać Mikołaja Kopernika (1473-1543). Liczy blisko 300 km i prowadzi przez miejscowości związane z życiem i działalnością wielkiego uczonego. Na Szlaku Kopernikowskim można zwiedzać zabytkowe budowle pamiętające czasy wielkiego uczonego, poświęcone mu ekspozycje muzealne, poznawać sekrety wszechświata w planetariach, a nawet prowadzić obserwacje astronomiczne. Szlak Kopernikowski na Warmii i Mazurach wiedzie przez miasta: Nowe Miasto Lubawskie, Lubawę, Olsztynek, Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pieniężno, Braniewo, Frombork, Tolkmicko oraz Elbląg. W województwie pomorskim przez: Malbork, Sztum, Kwidzyn, natomiast w województwie kujawsko-pomorskim przez: Grudziądz, Toruń, Golub-Dobrzyń czy Brodnicę.

Biuro Prasowe

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze