Warmia i Mazury Elbląg Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni ponownie rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni ponownie rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, obecny rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, został 22 marca br. wybrany na rektora w kadencji 2024-2028. W tajnym głosowaniu Uczelnianego Kolegium Elektorów otrzymał 19 głosów poparcia i jeden głos wstrzymujący się. Kandydata na rektora wskazały dwa organy kolegialne Uczelni, tj. Rada Uczelni i Senat.

Z Uczelnią jestem związany od chwili jej powstania i jej los jest mi bardzo bliski. Zdecydowałem się kandydować na drugą kadencję rektorską, aby kontynuować działania zmierzające do wzmocnienia potencjału ANS w Elblągu oraz jej pozycji w środowisku. Rekomendacje otrzymane od Rady Uczelni i Senatu oraz uzyskany wynik wyborczy świadczą, że nie zawiodłem naszej społeczności akademickiej w trakcie pierwszej kadencji. Dziękuję za udzielony mi mandat zaufania, który jest dla mnie zobowiązaniem do dalszej intensywnej pracy na rzecz naszej Akademii – powiedział rektor elekt.

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni urodził się w Elblągu 07.08.1960 roku. Jest absolwentem Politechniki Gdański Wydziału Mechanicznego -Technologicznego (1986 r.). W tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym (dyscyplina naukowa – budowa i eksploatacja maszyn /inżynieria mechaniczna -1995 r.).

W latach 1996-2000 pełnił funkcję kierownika Oddziału Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w Elblągu, w randze prodziekana ds. kształcenia.

W latach 1997-1998 współorganizował Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, jako członek Komitetu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i jego Zespołu Roboczego powołanego przez Wojewodę Elbląskiego.

Po powołaniu PWSZ w Elblągu w 1998 r. organizował Instytut Politechniczny i przez 22 lata pełnił funkcję jego dyrektora. W latach 2002-2007 był prorektorem ds. kształcenia.

W latach 2016-2019 był członkiem Specjalnego Zespołu Ekspertów, powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, a od 2019 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Doradczego powołanego przez MNiSW do weryfikacji efektów ww. projektu oraz opracowania programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.

Od 1 września 2020 r. pełni funkcję rektora PWSZ w Elblągu, a po zmianie nazwy Uczelni 1 marca 2022 r. rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Dr inż. Jarosław Niedojadło jest wiceprezesem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w Elblągu oraz członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział w Elblągu.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, jest laureatem Nagrody Specjalnej Prezydenta Elbląga „Za zaangażowanie na rzecz szeroko rozumianej oświaty i nauki”.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version