Warmia i Mazury Elbląg Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku

Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku

W okresie od 5 lutego do 8 marca 2024 roku w Szpitalu Miejskim im. św. Jana Pawła II w Elblągu, budynek przy ul. Związku Jaszczurczego 22 (parter) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 podlegają osoby zameldowane na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta Elbląga:

– mężczyźni urodzeni w 2005 roku;

– mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej , które nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny;

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej

– osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej

– osoby które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej za względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Obwieszczenie_Kwalifikacji_Wojskowej_2024_na_terenie_Województwa_Warmińsko-Mazurskiego 

Łukasz Mierzejewski
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version