Warmia i Mazury Elbląg Elbląska JEDENASTKA Szkołą Uczącą Się!

Elbląska JEDENASTKA Szkołą Uczącą Się!

2 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu odbyło się podsumowanie „Konferencji upowszechniającej ocenianie kształtujące” w związku z udziałem w programie Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany, pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jedenastka ukończyła z powodzeniem CRS na poziomie podstawowym, dzięki czemu nauczyciele znają techniki oceniania kształtującego i z powodzeniem stosują je na swoich lekcjach. Na poziomie zaawansowanym szkoła koncentrowała swoje działania na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego oraz stosowania strategii oceniania kształtującego i wprowadzania ich do swojej pracy dydaktycznej. Konferencja miała na celu upowszechnienie pięcioletnich osiągnięć placówki. Wśród przedsięwzięć, które podjęto wymienić należy lekcje otwarte – OK. obserwacje, których odbiorcami byli nauczyciele elbląskich szkół podstawowych, a które zostały zorganizowane we współpracy z Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Dzięki uzyskanej informacji zwrotnej sformułowano wnioski, iż nauczycielom SP 11 udało się osiągnąć zamierzony na początku drogi w programie cel czyli rozwinąć świadomość uczniów na temat tego jak i czego się uczą. Ponadto, nauczyciele SP 11 rozmawiali o nauczaniu oraz debatowali wraz z uczniami na temat nauczania i uczenia się. Wszystkie te działania koncentrowały się na formułowaniu modyfikacji, które zostaną wprowadzone do dalszej pracy szkoły.

Zwieńczeniem wszechstronnych działań placówki na poziomie zaawansowanym było wręczenie przez asystenta szkoły – Panią Anetę Kotlengę –  Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów. Świadkami tego wydarzenia byli nie tylko zaproszenie goście i nauczyciele, ale i przedstawiciele Rady Rodziców i uczniów – w końcu to oni są odbiorcami nowatorskich działań placówki. Otrzymany Tytuł nie jest zakończeniem działań placówki w zakresie doskonalenia metod nauczania, ale mobilizacją do dalszej, wytężonej pracy.

Społeczność SP 11 Elbląg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version