Warmia i Mazury Urząd Marszałkowski Lutowa sesja sejmiku już we wtorek

Lutowa sesja sejmiku już we wtorek

56. sesja sejmiku województwa odbędzie się 20 lutego 2024 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek o godz. 12.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

PORZĄDEK OBRAD:

1. otwarcie sesji,

2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,

3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu w okresie pomiędzy sesjami,

4. informacja na temat działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – referujący: Konrad Zacharski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku,

5. raport z realizacji w latach 2021-2022 „Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030” – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

6. sprawozdanie z realizacji w latach 2020-2021 programu opieki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2020-2023 – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,
7. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez województwo warmińsko-mazurskie – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

8. podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu za rok 2023 (formularz OS-7) – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

9. podjęcie uchwały w sprawie dalszego członkostwa województwa warmińsko-mazurskiego w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie badań i innowacji (ERRIN) – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

10. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/389/12 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest województwo warmińsko-mazurskie – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

11. podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S7 w rejonie zabudowy zlokalizowanej pod adresem Witramowo 23 i Witramowo 24, gmina Olsztynek – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku – referująca: Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa,

13. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Psychiatrycznemu św. Antoniego Wielkiego we Fromborku –  referująca: Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa,

14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie –  referująca: Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa,

15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym rady społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

16. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2024 roku zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

17. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037 – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

18. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2024 rok – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grunwald – referujący: Miron Sycz, wicemarszałek województwa, 

20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miejskiej Braniewo na dofinansowanie w zakresie promocji gminy miejskiej Braniewo podczas Festiwalu Miast Cittaslow – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

21. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Pasym – referujący:                    Miron Sycz, wicemarszałek województwa,

22. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce – referujący: Miron Sycz, wicemarszałek województwa, 

23. podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnymi stosunku pracy – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

24. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym województwa warmińsko-mazurskiego – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

25. skargi, wnioski, petycje – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

26. sprawy organizacyjne sejmiku, 

27. przyjęcie protokołu z obrad LV sesji sejmiku z 19 grudnia 2023 roku,

28. sprawy różne, 

29. oświadczenia radnych,

30. zamknięcie sesji.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version