Warmia i Mazury Urząd Marszałkowski Poznamy nowego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego

Poznamy nowego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego

LIV sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 7 listopada 2023 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek wtorkowego spotkania o godz. 12.

Głównym punktem obrad będzie wybór nowego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Przypomnijmy, że w październikowych wyborach mandat senatorski uzyskał dotychczasowy marszałek – Gustaw Marek Brzezin.

Mandat senatorski uzyskała również Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa, dlatego podczas wtorkowej sesji zaplanowano również uzupełnienie składu zarządu.

Transmisja z sesji będzie dostępna na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

Porządek obrad:
1. otwarcie sesji,
2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. podjęcie uchwały w sprawie wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
4. podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu zarządu województwa warmińsko-mazurskiego – referująca: p. Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
5. sprawozdanie z prac zarządu w okresie pomiędzy sesjami,
6. informacja na temat transportu lotniczego w województwie warmińsko-mazurskim – referujący: zarząd województwa,
7. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: zarząd województwa,
8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji nr II planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: zarząd województwa,
9. podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – referujący: zarząd województwa,
10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia o współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim (Rzeczpospolita Polska)  a okręgiem Dolj (Rumunia) –  referujący: zarząd województwa,
11. podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii – referujący: zarząd województwa, 
12. podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury – Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w prawo własności nieruchomości niezabudowanej   położonej   w   Krzyżewie,   oznaczonej   w ewidencji   gruntów i budynków jako działka nr 148/22, obręb Krzyżewo, o powierzchni 11,9663 ha – referujący: zarząd województwa,
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a skarbem państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Stare Jabłonki –  referujący: zarząd województwa,
14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2023-2037 – referujący: zarząd województwa,
15. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2023 rok – referujący: zarząd województwa,
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Ryn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referujący: zarząd województwa,
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Iłowo-Osada pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referujący: zarząd województwa,
18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na realizację zadań własnych gmin ujętych na liście rezerwowej w ramach konkursu: Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające” – referujący: zarząd województwa,
19. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia marszałka województwa warmińsko-mazurskiego – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
20. skargi, wnioski, petycje – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
21. sprawy organizacyjne sejmiku,
22. przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji sejmiku z 26 września 2023 roku,
23. sprawy różne,
24. oświadczenia radnych,
25. zamknięcie sesji.

Biuro Prasowe

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version